17
Led
Povinnosti vlastníků VaK
09:00 to 13:00
17-01-19

Povinnosti vlastníků vodovodů
a kanalizací

Odborný seminář

17. ledna 2019
Novotného lávka 5
Praha 1
Sál č. 315

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line