29
Lis
ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
08:00 to 17:00
29-11-18

Místo konání: ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

Doba konání: 29. listopadu 2018, 8.00 – 17.00

Odborná témata přednášek:

  • práce s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, řízení, vypořádání),
  • zvládání rizik spojených s přípravou technických děl,
  • zvládání rizik spojených s umístěním, navrhováním, projektováním a výstavbou technických děl,
  • zvládání rizik spojených s provozem technických děl,
  • zvládání rizik spojených s ukončením provozu technických děl.

Vložné:

350, – Kč s DPH 21%
uhradit na číslo účtu:19-3322370227/0100; variabilní symbol 8401705; do bankovního příkazu v kolonce zpráva pro příjemce platby uveďte jméno účastníka.