22
Kvě
Technický den vyhrazených tlakových zařízení
10:00 to 15:00
22-05-18

Přednáškový sál TIČR
Smetanova 533
386 01 Strakonice

Vložné: 500 Kč včetně DPH.

Aktuální informace na www.ticr.eu