Ohlédnutí za 22. ročníkem odborného fóra TLAK 2022

V průhonickém kongresovém centru Floret se konal 22. ročník odborného fóra TLAK. Uvolnění všech protiepidemických opatření se pozitivně projevilo na účasti, která přesáhla dvě stovky osob. Nejlepším ukazatelem, že se programovému výboru podařilo sestavit poutavý program, byl do posledního volného místa zaplněný konferenční sál.

V rámci doprovodné výstavy se prezentovalo patnáct odborných firem. Byly představeny moderní nedestruktivní metody, poslední novinky v oblasti specializovaného software pro návrh tlakových nádob a technologie aplikující prvky BIM nebo rozšířené reality pro inspekce, údržbu a provoz vyhrazených technických tlakových zařízení. Představily se také novinky v oblasti přístrojového vybavení.

V rámci odborného programu je tradicím že se první přednáškový blok zabývá aktuálním stavem legislativy a technické normalizace. S aktuálními informacemi a zkušenostmi se zavedením nové legislativy vystoupili zástupci orgánů státního odborného dozoru a pověřené organizace Ing, Ondřej Varta, Ph.D., ředitel odboru BOZP a VTZ Státního úřadu inspekce práce v Opavě a Ing, Roman Řezáč, odborný garant vyhrazených technických tlakových zařízení Technické inspekce České republiky v Hradci Králové. Problematiku uvádění do provozu, význam certifikátů pro oblast směrnice PED a nejčastější chyby v dokumentaci o prohlášení o shodě tlakových zařízení zmínil ve své přednášce Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE z Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze.

Odpolední blok byl věnován problematice provozu, inspekcím a opravám tlakových zařízení. Nové metody dočasného přerušení toku média při opravách a rekonstrukcích jsou doménou společnosti Fastra, která je v tomto oboru skutečně světovou technologickou špičkou. Zkušenosti z inspekcí pomocí nejnovějších nedestruktivních technologií představil Ing. Zdeněk Novotný ze společnosti Dekra, která je významným evropským hráčem nejen v automotive, ale i v oblasti inspekčních činností v průmyslu. Následovala přednáška Ing. Zdeňka Mácy, Industrysolution, s.r.o., Plzeň k tématu spolehlivosti, řízení stárnutí a preventivní údržby provozovaných tlakových zařízení. Ing. Ján Kudlovský zmínil praktické využtí výstupních dat z materiálové a technické diagnostiky.

Spoje, ať už se jedná o příruby, nebo sváry jsou kriticky namáhanou částí tlakových sestav. Tomuto tématu byly v programu věnovány přednášky: Kritické přírubové spoje – případové studie, Ing. Libora Mareše, Pokorny industries s.r.o., Brno, Utahování šroubových spojů – od utahovacího momentu k napínací síle, Ing. Zdeňka Nacházela, Namáhání příruby tlakové nádoby potrubím, Ing. Václava Pekaře, CSc., APTI, z. s., Praha.

Pozornost byla také věnována svařování s novinkami v oblasti technické normalizace pro svařování vystoupil Ing. Jan Weischera, Asociace poskytovatelů technických informací, z.s., Praha, Speciální metody svařování, novinky v detekci vad bylo tématem přednášky doc. Ing. Ladislava Kolaříka, Ph.D., z ČVUT v Praze, fakulty strojní, Ústavu strojírenské technologie.

Problematice bakteriologické koroze potrubních systémů rozvodů vody se věnoval Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství a specifika výskytu křehkého lomu nastínil Ing. Václav Svoboda, který je jednatelem společnosti Preditest.

V rámci doprovodné výstavy si účastníci mohli vyzkoušet moderní technologie chytrých brýlí a rozšířené reality

23. ročník odborného fóra TLAK, 19.-20. září 2023

TLAK 2023 proběhne opět v kongresovém centru FLORET, v Průhonicích z Prahy. Poznamenejte si tedy prosím toto datum do diářů. Aktuálně je spuštěn příjem přihlášek odborných přednášek a rezervační systém přihlášek.

TLAK 2022 v číslech

Účastníci v sále: 192
Účastníci on-line streamu: 53
Lektoři: 22
Vystavovatelé: 15

Skladba účastníků

Energetika a teplárenství 35 %
Průmysl 51 %
Firmy do 15ti zaměstnanců a OSVČ 11 %
Zaměstnanci státní správy (organizace podřízené MPSV, MV a MPO) 2 %
Zaměstnanci středních a vysokých škol 1%

Hodnocení spokojenosti

Odborný program 97 %
Doprovodný program 99 %
Organizace 98 %
Stravování 98 %
Ubytování 96 %

Související články