Startuje první výroba biometanu v ČR založená na technologii membránové separace

Na šumpersku vrcholí přípravy zahájení výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. Na rozdíl od jiných bioplynových stanic se poprvé v České republice použije technologie membránové separace plynů. Ta se od standardní technologie kogenerace s účinností okolo 40 % vyznačuje téměř stoprocentní účinností. Na otázky odpovídá Ing. Martin Vrtiška, ředitel společnosti EFG Green Gas.

Jakou technologii úpravy bioplynu na biometan budete v Rapotíně používat?

Rozhodli jsme se pro membránovou separaci plynů. Jedná se o moderní metodu upgradingu, která je založená na prostupnosti molekul jednotlivých plynů polymerovým vláknem. Takto oddělíme CH4 od ostatních složek plynů – CO2, 02. Membrána je v případě separace plynů duté vlákno, můžete si ji představit jako makarony. V porovnání s ostatními metodami upgradingu (PSA nebo vodní a aminové vypírky) se jedná o metodu, která je nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Pro nás v EFG je ochrana životního prostředí jedním z hlavních kritérií. Z technického hlediska je membránová separace flexibilní technologie, která nám umožňuje reagovat na postupný nárůst produkce bioplynu ve fermentorech v závislosti na zvyšujícím se příjmu bioodpadů pro zpracování. Budeme zapojovat 3 stupňovou separaci – variantu s největší výtěžností metanu a nejmenším možným množstvím metanu ve zbytkovém plynu pro ochranu ovzduší. Lepší technologie na trhu neexistuje.

Kolik biometanu se vyrobí denně a  bude se vyrábět kontinuálně?

Produkce biometanu je přímo závislá na množství bioodpadů na příjmu. Čím více bioodpadů zpracujeme, tím více bioplynu vyprodukujeme a tím více bioplynu můžeme upravit na biometan. Jinými slovy řečeno – čím méně bioodpadů skončí na skládkách nebo ve spalovnách, tím více zeleného zemního plynu – biometanu – můžeme vyrobit. Naše bioplynová stanice má kapacitu zpracování 30 tis. tun bioodpadu ročně, přičemž nyní jsme vytíženi z 50 %. Výrobu biometanu začínáme na kapacitě úpravy 150 m3 bioplynu za hodinu, tj. 85 m3 biometanu. Postupně, tím jak budeme přijímat více bioodpadů a produkovat více bioplynu, bude kapacita narůstat na nominální hodnotu úpravy 260 m3 bioplynu za hodinu (148 m3 biometanu), přičemž maximální průtok je na hodnotě 300 m3/hod (170 m3 biometanu). Postupný nárůst vývinu bioplynu plánujeme na dobu 9-12 měsíců. Množství biometanu je přímo úměrné kvalitě bioplynu – objemu CH4 v něm.

Budete používat biometan také ve formě BioCNG na plnicí stanici pro automobilovou dopravu?

Vlastní plnící stanici v areálu mít nebudeme, je to zbytečné. Biometan budeme vtláčet do plynárenské distribuční soustavy – to je nejlepší možný způsob pro výrobce, pokud je vhodný přípojný bod v adekvátní vzdálenosti. Plynárenská soustava je obrovské úložiště energie. Na jednom konci republiky biometan vyrobíte, vtlačíte do soustavy a na druhé straně spotřebujete např. na CNG plnící stanici nebo v jakémkoliv energetickém zařízení na plyn (kotel, kogenerační jednotka atd.). Náš biometan vyrobený z bioodpadů v Rapotíně může pohánět CNG autobusy třeba v Brně. Vše probíhá virtuálně, to je obrovská výhoda plynárenské soustavy oproti např. fotovoltaice, kde je uložení vyrobené energie nákladné. Ale plynárenskou soustavu již v ČR máme a ještě k tomu velice rozvinutou.

Kolik emisí skleníkových plynů našemu životnímu prostředí ušetříte?

Na jaře jsme se intenzivně připravovali na audit ISCC (International Sustainability Carbon Certification), který proběhl v červenci a nyní očekáváme udělení certifikace výrobce pokročilých biopaliv. Výsledkem této certifikace je vyjádření množství úspory skleníkových pomocí CO2 ekvivalent. Jsme první bioplynová stanice v ČR, kde takový audit úspěšně proběhl. Naše bioplynová stanice v Rapotíně je prvním důkazem, že jsme schopni začít nahrazovat biopaliva první generace. Nemusíme pěstovat řepku a zatěžovat ornou půdu, ale naopak můžeme využít bioodpady pro produkci bioplynu a výrobu biometanu. Přechod na tzv. pokročilá biopaliva, tzn. biopaliva vyrobená z odpadů má smysl a zároveň i hodnotu. Zatím nemohu sdělit přesné číslo, certifikace bude dokončena v polovině srpna. Nicméně předběžné výsledky jsou nad očekávání pozitivní. Snížení emisí díky bioplynové stanici v Rapotíně bude více než významné. Pracujeme na několika dalších projektech výroby biometanu v rámci českých BPS a tak věřím, že v následujících letech bude čím dále více snižovat emise v ovzduší.

V ČR budete první bioplynová stanice s výrobou biometanu, kdy začínáte?

Již nyní probíhá stavba vysokotlakého těžebního plynovodu, začátkem srpna proběhne navrtávka VTL plynovodního potrubí. To je naše přípojné místo, kudy budeme biometan vtláčet do soustavy a kde bude smíchán se zemním plynem. Technologie bude do Rapotína transportována v polovině září, následně začne instalace a zapojení, které bude probíhat 18 dnů. Potom začne ta nejlepší část realizace projektu – commissioning aneb oživení technologie. Následně testování v několika fázích a nakonec první průtok bioplynu a první vyrobený kubík biometanu v ČR. Následně musí proběhnout laboratorní testy biometanu, v listopadu budeme vtláčet do soustavy v nepřetržitém kontinuálním režimu (kromě povinných odstávek pro servis a údržbu technologie).

Odstavíte kogenerační jednotku, a tedy přestanete dodávat teplo do Rapotína a elektřinu do rozvodné sítě?

Kogenerační jednotka bude mít v systému prioritu. Množství jak tepla, tak elektřiny bude na stejné úrovni, tzn. maximální kapacitě kogenerace.

Přestane se díky využití celého objemu vyrobeného bioplynu spalovat ten přebytečný na fléře?

Bioplynová stanice je technické zařízení s biologickým procesem. Je to takový organismus. Nemůžete ho jednorázově vypnout nebo zapnout, přidat nebo ubrat plyn jako v automobilu. Biologické procesy mají svojí setrvačnost. To platí jak při snižování produkce bioplynu, tak při zvyšování. V současnosti produkujeme více bioplynu než je kogenerační jednotka schopna zpracovat. Jakmile spustíme výrobu biometanu, tak bude fléra sloužit pouze jako bezpečnostní zařízení.

Je spuštění výroby biometanu v Rapotíně jednoduché?

“Smích…” Víte, když jdete hustým pralesem jako první, tak se nejvíc zapotíte. Stejně je to u přípravy projektu a instalace první technologie v ČR. Musíte mít obrovské množství trpělivosti při přípravě podkladů pro úřady a při jednání s úředníky, kteří mají vydat závazná stanoviska k něčemu, co tady ještě nikdo nepostavil. Musíte překonat velké množství překážek, občas se vrátit ze slepé uličky a zvolit jiný způsob řešení problému. Díky skvělému projektovému týmu, který v EFG máme, se nám podařilo projekt připravit a nyní realizovat. Je to velká výzva a to nejtěžší náš teprve čeká, ale už teď se nemohu dočkat až uslyším kompresory a průtok bioplynu membránami. Tyto těžce získané zkušenosti budeme následně aplikovat pro naše zákazníky – majitele bioplynových stanic v ČR v rámci realizace projektů výroby biometanu.

Zdroj a foto: EFG Group

Související články