SCHVÁLENÉ ČSN – LISTOPAD 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 99/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN. Schválené ČSN ČSN EN ISO 15549 (01 5051)kat.č. 508066 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady+); EN ISO 15549:2019; ISO 15549:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15549 (01 5051) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Všeobecné zásady; Vydání: Květen 2011 ČSN EN ISO 14174 (05 5701)kat.č. 508070 Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace;…

Více zde >>>

VYDANÉ ČSN – LISTOPAD 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 98/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Vydané ČSN ČSN ISO 55002 (01 0377) kat.č. 508844 Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001*); Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 55002 (01 0377) Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001; Vydání:…

Více zde >>>