VYDANÉ ČSN – LISTOPAD 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 98/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Vydané ČSN

ČSN ISO 55002 (01 0377)
kat.č. 508844
Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001*);
Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 55002 (01 0377) Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001; Vydání: Květen 2015

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 508848
Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy; (idt IEC 60974-2:2019); Vydání: Listopad 2019 S účinností od 2022-03-06 se zrušuje ČSN EN 60974-2 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Říjen 2013

ČSN EN 15316-4-3 (06 0401)
kat.č. 508725 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3;
Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 (33 4900)
kat.č. 508914
Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv*); (idt IEC 61968-4:2019);
Vydání: Listopad 2019 S účinností od 2022-04-12 se zrušuje ČSN EN 61968-4 (33 4900) Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv; Vydání: Květen 2008

ČSN EN 10277 (42 0160)
kat.č. 508689
Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky;
Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10277 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky; Vyhlášena: Leden 2019 42. ČSN EN 10283 (42 0957) kat.č. 508690 Odlitky z korozivzdorných ocelí; Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10283 (42 0957) Odlitky z korozivzdorných ocelí; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 764-1+A1 (69 0004)
kat.č. 503474
Tlaková zařízení – Část 1: Slovník;
Vydání: Listopad 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 1: Slovník; Vyhlášena: Únor 2017

Změny ČSN

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (05 2205)
kat.č. 508671
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Březen 2019 Změna A1; (idt IEC 60974-1:2017/A1:2019); Vydání: Listopad 2019

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 508849
Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy;
Vydání: Říjen 2013 Změna Z1; Vydání: Listopad 2019

ČSN EN 13480-1 (13 0020)
kat.č. 508728
Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně;
Vydání: Listopad 2018 Změna A1; Vydání: Listopad 2019 72. ČSN EN 13480-6 (13 0020) kat.č. 508727 Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi; Vydání: Prosinec 2018 Změna A1; Vydání: Listopad 2019

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 10462 (07 8542)
kat.č. 508869
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba;
Vydání: Srpen 2014 Oprava 1; Vydání: Listopad 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články