SCHVÁLENÉ ČSN – LISTOPAD 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 99/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN.

Schválené ČSN

ČSN EN ISO 15549 (01 5051)
kat.č. 508066
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady+);
EN ISO 15549:2019; ISO 15549:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15549 (01 5051) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Všeobecné zásady; Vydání: Květen 2011

ČSN EN ISO 14174 (05 5701)
kat.č. 508070
Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace;
EN ISO 14174:2019; ISO 14174:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14174 (05 5701) Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace; Vydání: Říjen 2012

ČSN EN ISO 24598 (05 5803)
kat.č. 508069
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem – Klasifikace;
EN ISO 24598:2019; ISO 24598:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 24598 (05 5803) Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem – Klasifikace; Vydání: Leden 2013

ČSN P CEN/TS 16769 (07 8401)
kat.č. 508071
Zařízení a příslušenství na LPG – Terminologie;
CEN/TS 16769:2019; Platí od 2019-12-01

ČSN EN 14071+A1 (07 8635)
kat.č. 508072
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG – Příslušenství;
EN 14071:2015+A1:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14071 (07 8635) Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG – Příslušenství; Vydání: Listopad 2015

ČSN EN 17038-1 (11 3152)
kat.č. 508074
Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI);
EN 17038-1:2019; Platí od 2019-12-01

ČSN EN 17038-2 (11 3152)
kat.č. 508073
Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek;
EN 17038-2:2019; Platí od 2019-12-01 16. ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380) kat.č. 508075 Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem; EN ISO 6149-1:2019; ISO 6149-1:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380) Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem; Vyhlášena: Září 2007

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (13 4510)
kat.č. 507818
Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury; EN IEC 60534-3-1:2019; IEC 60534-3-1:2019; Platí od 2019-12-01 S účinností od 2022-03-13 se zrušuje ČSN EN 60534-3-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury; Vyhlášena: Květen 2001

ČSN EN 12102-2 (14 3019)
kat.č. 508076
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody;
EN 12102-2:2019; Platí od 2019-12-01

ČSN EN 1443 (73 4200)
kat.č. 507906
Komíny – Obecné požadavky;
EN 1443:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky; Vydání: Září 2004

ČSN EN 1295-1 (75 0210)
kat.č. 507912
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky;
EN 1295-1:2019; Platí od 2019-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Březen 1999

Související články