Novinky v technické normalizaci – leden 2022

Vydané ČSN

ČSN ISO 14839-1 (01 1482)
kat.č. 513773
Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky –
Část 1: Slovník; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 14839-1+Amd. 1
(01 1482)
Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky – Část 1:
Slovník; Vydání: Duben 2014

ČSN ISO 50003 (01 1515)
kat.č. 513843
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící
audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit
a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN ISO 7083 (01 3138)
kat.č. 513882
Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci
produktu – Tvary a rozměry; (idt ISO 7083:2021); Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 7083 (01 3138) Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci
produktu – Tvary a rozměry; Vyhlášena: Prosinec 2021

ČSN ISO 8991 (02 0010)
kat.č. 513881
Systém označování spojovacích součástí; Vydání: Leden 2022

ČSN ISO 11845 (03 8100)
kat.č. 514034
Koroze kovů a slitin – Obecné zásady pro korozní zkoušky; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 11845 (03 8100) Koroze kovů a slitin – Všeobecné zásady pro korozní zkoušky; Vydání: Září 1997

ČSN ISO 10074 (03 8650)
kat.č. 514026
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové
povlaky na hliníku a jeho slitinách; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10074 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Specifikace pro tvrdé anodické oxidové
povlaky na hliníku a jeho slitinách; Vydání: Květen 2018

ČSN EN IEC 60974-11 ed. 4
(05 2205)
kat.č. 514085
Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod;
(idt IEC 60974-11:2021); Vydání: Leden 2022
S účinností od 2024-05-20 se zrušuje
ČSN EN 60974-11 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod; Vydání: Červen 2011

ČSN EN IEC 60974-13 ed. 2
(05 2205)
kat.č. 514087
Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Zpětná svařovací svorka;
(idt IEC 60974-13:2021); Vydání: Leden 2022
S účinností od 2024-05-20 se zrušuje
ČSN EN 60974-13 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka; Vydání: Březen 2012

ČSN EN ISO 15245-1 (07 8603)
kat.č. 514073
Lahve na přepravu plynů – Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi – Část 1:
Specifikace; (idt ISO 15245-1:2021); Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15245-1 (07 8603) Lahve na přepravu plynů – Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi – Část 1:
Specifikace; Vyhlášena: Červen 2002

ČSN EN 16798-9 (12 7027)
kat.č. 514042
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro
energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné
požadavky; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16798-9 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro
energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné
požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN 1254-20 (13 8400)
kat.č. 514062
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební
metody, odkazy a doplňkové informace; Vydání: Leden 2022

ČSN EN 1175 (26 8830)
kat.č. 513589
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektrické a elektronické systémy;
Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Elektrické/Elektronické vybavení;
Vyhlášena: Únor 2021
S účinností od 2022-07-31 se zrušuje
ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 1: Všeobecné
požadavky na elektrovozíky; Vydání: Červen 2011
ČSN EN 1175-2+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2: Všeobecné
požadavky na motovozíky; Vydání: Červen 2011
ČSN EN 1175-3+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní
požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků; Vydání: Červen 2011

ČSN EN 13586 (27 0137)
kat.č. 513854
Jeřáby – Přístupy; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13586 (27 0137) Jeřáby – Přístupy; Vyhlášena: Červen 2021

ČSN EN 15011 (27 0210)
kat.č. 513851
Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15011 (27 0210) Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby; Vyhlášena: Červen 2021

ČSN EN 16851+A1 (27 0211)
kat.č. 513856
Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16851+A1 (27 0211) Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů; Vyhlášena: Červen 2021

ČSN EN IEC 62061 ed. 2
(33 2208)
kat.č. 513867
Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících
s bezpečností; (idt IEC 62061:2021); Vydání: Leden 2022
S účinností od 2024-04-26 se zrušuje
ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických
a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností;
Vydání: Listopad 2005

ČSN CLC IEC/TS 60079-47
(33 2320)
kat.č. 514070
Výbušné plynné atmosféry – Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově
bezpečným Ethernet systémem*); (idt IEC/TS 60079-47:2021); Vydání: Leden 2022

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 3
(33 4900)
kat.č. 514064
Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení
dodávky elektrické energie – Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy*);
(idt IEC 61968-3:2021); Vydání: Leden 2022
S účinností od 2024-06-01 se zrušuje
ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2
(33 4900)
Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení
dodávky elektrické energie – Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy; Vydání: Říjen 2018

ČSN EN 10222-2+A1 (42 0290)
kat.č. 513873
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro
použití při vyšších teplotách; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-2 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití
při vyšších teplotách; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 10222-4+A1 (42 0290)
kat.č. 513874
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší
mezí kluzu; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-4 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí
kluzu; Vydání: Duben 2018

ČSN ISO 22407 (42 0394)
kat.č. 513858
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda ohýbání v rovině osy síly;
Vydání: Leden 2022

Změny ČSN

ČSN EN 60974-11 ed. 3
(05 2205)
kat.č. 514086
Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod; Vydání: Červen 2011
Změna Z1; Vydání: Leden 2022

ČSN EN 60974-13 (05 2205)
kat.č. 514088
Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka; Vydání: Březen 2012
Změna Z1; Vydání: Leden 2022

ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830)
kat.č. 513590
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 1:
Všeobecné požadavky na elektrovozíky; Vydání: Červen 2011
Změna Z1; Vydání: Leden 2022

ČSN EN 1175-2+A1 (26 8830)
kat.č. 513591
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2:
Všeobecné požadavky na motovozíky; Vydání: Červen 2011
Změna Z1; Vydání: Leden 2022

ČSN EN 1175-3+A1 (26 8830)
kat.č. 513592
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní
požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků; Vydání: Červen 2011
Změna Z1; Vydání: Leden 2022

Opravy ČSN

ČSN EN 60079-14 ed. 4
(33 2320)
kat.č. 514044
Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací;
Vydání: Září 2014
Oprava 2; Vydání: Leden 2022 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 13411-7 (02 4470)
kat.č. 513263
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové
vidlicové objímky+); EN 13411-7:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13411-7+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové
objímky; Vydání: Červenec 2009

ČSN EN 15339-2 (03 8713)
kat.č. 513264
Žárové stříkání – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání – Část 2:
Jednotky pro regulaci přívodu plynu; EN 15339-2:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15339-2 (03 8713) Žárové stříkání – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání – Část 2:
Jednotky pro regulaci přívodu plynu; Vyhlášena: Říjen 2007

ČSN EN ISO 8167 (05 2690)
kat.č. 513265
Odporové svařování – Výstupkové svařování – Výstupky pro odporové svařování+);
EN ISO 8167:2021; ISO 8167:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 28167 (05 2690) Svařování – Výstupky pro odporové svařování (ISO 8167:1989); Vydání: Červen 1996

ČSN EN 17088 (12 7801)
kat.č. 513266
Větrací systémy s postranními závěsnými clonami – Bezpečnost; EN 17088:2021;
Platí od 2022-02-01

ČSN EN ISO 11146-1 (19 2017)
kat.č. 513269
Lasery a laserová zařízení – Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry
šíření laserového svazku – Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky;
EN ISO 11146-1:2021; ISO 11146-1:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11146 (19 2017) Lasery a laserová zařízení – Metody měření parametrů laserového svazku – Šířka
svazku, úhel divergence a faktor šíření svazku; Vyhlášena: Leden 2000
ČSN EN ISO 11146-1 (19 2017) Lasery a laserová zařízení – Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry
šíření laserového svazku – Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky;
Vyhlášena: Červen 2005

ČSN EN ISO 11146-2 (19 2017)
kat.č. 513270
Lasery a laserová zařízení – Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry
šíření laserového svazku – Část 2: Hlavní astigmatické svazky;
EN ISO 11146-2:2021; ISO 11146-2:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11146-2 (19 2017) Lasery a laserová zařízení – Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry
šíření laserového svazku – Část 2: Hlavní astigmatické svazky; Vyhlášena: Srpen 2005

ČSN EN 15620 (26 9633)
kat.č. 513271
Ocelové statické skladovací systémy – Tolerance, deformace a vůle;
EN 15620:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15620 (26 9633) Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance,
deformace a vůle; Vydání: Duben 2009

ČSN EN 17278 (30 7101)
kat.č. 513277
Zemní plyn – Zařízení na doplňování paliva do vozidel; EN 17278:2021;
Platí od 2022-02-01

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344
(35 6683)
kat.č. 513155
Jaderná zařízení – Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti – Ověřování seizmické
způsobilosti; EN IEC/IEEE 60980-344:2021; IEC/IEEE 60980-344:2020;
Platí od 2022-02-01

ČSN CLC/TS 50703-2 (36 7605)
kat.č. 513283
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Specifické požadavky na
zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu;
CLC/TS 50703-2:2020; Platí od 2022-02-01

ČSN EN 1555-3 (64 6412)
kat.č. 513290
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3:
Tvarovky+); EN 1555-3:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3:
Tvarovky; Vydání: Červenec 2013

ČSN EN 1555-4 (64 6412)
kat.č. 513291
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4:
Ventily (armatury); EN 1555-4:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1555-4 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4:
Ventily (armatury); Vydání: Prosinec 2011

ČSN EN 1555-5 (64 6412)
kat.č. 513289
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 5:
Vhodnost použití systému+); EN 1555-5:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1555-5 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 5:
Vhodnost použití systému; Vydání: Duben 2011

Související články