Novinky v technické normalizaci – září 2021

Vydané ČSN

ČSN ISO 21502 (01 0346)
kat.č. 513076
Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu projektu;
Vydání: Září 2021

ČSN EN ISO 11127-1 (03 8237)
kat.č. 513203
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování;
(idt ISO 11127-1:2020); Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11127-1 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování;
Vydání: Červenec 2012

ČSN EN 416 (06 0217)
kat.č. 513116
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma
domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 13053 (12 7005)
kat.č. 513016
Větrání budov – Vzduchotechnické jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13053 (12 7005) Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení
jednotek, prvků a částí; Vyhlášena: Červen 2020

ČSN 27 4007
kat.č. 513077
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu;
Vydání: Leden 2014

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (33 2320)
kat.č. 513022
Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry;
(idt IEC 60079-10-1:2020); Vydání: Září 2021
S účinností od 2024-01-22 se zrušuje
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné
atmosféry; Vydání: Květen 2016

ČSN 75 2200
kat.č. 513108
Liniové stavby na ochranu před povodněmi;
Vydání: Září 2021

ČSN 75 6780
kat.č. 513087
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích;
Vydání: Září 2021

ČSN EN 14654-1 (75 6902)
kat.č. 513086
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14654-1 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Červenec 2021

ČSN EN 14654-2 (75 6902)
kat.č. 513085
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 2: Sanace;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14654-2 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 2: Sanace; Vyhlášena: Červenec 2021

ČSN EN 14654-3 (75 6902)
kat.č. 513084
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek;
Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14654-3 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů; Vyhlášena: Červenec 2021

Změny ČSN

ČSN EN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 513125
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019
Změna A1; (idt ISO 129-1:2018/Amd.1:2020); Vydání: Září 202

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 513237
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Listopad 2018
Změna A1;Vydání: Září 2021

ČSN 33 1600 ed. 2
kat.č. 513092
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání;
Vydání: Listopad 2009
Změna Z2; Vydání: Září 2021

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2
(33 2320)
kat.č. 513023
Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry;
Vydání: Květen 2016
Změna Z1; Vydání: Září 2021

Opravy ČSN

ČSN EN 12831-1 (06 0206)
kat.č. 513234
Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3;
Vydání: Září 2018
Oprava 1; Vydání: Září 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 14037-2 (06 1130)
kat.č. 513235
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C -Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu;
Vydání: Únor 2018
Oprava 1; Vydání: Září 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150)
kat.č. 513094
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy;
Vydání: Říjen 2019
Oprava 1; Vydání: Září 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 19650-2 (73 0150)
kat.č. 513093
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv;
Vydání: Prosinec 2019
Oprava 1; Vydání: Září 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 22300 (01 2301)
kat.č. 512503
Bezpečnost a odolnost – Slovník;
EN ISO 22300:2021; ISO 22300:2021;
Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost – Slovník; Vydání: Červen 2020

ČSN EN ISO 11127-2 (03 8237)
kat.č. 512505
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic;
EN ISO 11127-2:2021; ISO 11127-2:2020;
Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11127-2 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 2: Stanovení distribuce
velikosti částic; Vydání: Červenec 2012

ČSN EN ISO 11127-3 (03 8237)
kat.č. 512506
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty;
EN ISO 11127-3:2021; ISO 11127-3:2020;
Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11127-3 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Stanovení zdánlivé
hustoty; Vydání: Červenec 2012

ČSN EN ISO 11127-5 (03 8237)
kat.č. 512507
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Stanovení vlhkosti;
EN ISO 11127-5:2021; ISO 11127-5:2020; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11127-5 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Stanovení vlhkosti;
Vydání: Červenec 2012

ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335)
kat.č. 512514
Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď;
EN ISO 13919-2:2021; ISO 13919-2:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335) Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny;
Vydání: Leden 2003

ČSN EN ISO 22826 (05 1138)
kat.č. 512522
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa);
EN ISO 22826:2021; ISO 22826:2005; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 15616-4 (05 2050)
kat.č. 512513
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání – Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou;
EN ISO 15616-4:2021; ISO 15616-4:2008; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 10225 (05 2115)
kat.č. 512523
Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy+);
EN ISO 10225:2021; ISO 10225:2013; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610)
kat.č. 512520
Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování+);
EN ISO 17677-1:2021; ISO 17677-1:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
Vydání: Červenec 2020

ČSN EN ISO 10656 (05 2651)
kat.č. 512515
Zařízení pro odporové svařování – Transformátory – Transformátory pro svařovací kleště;
EN ISO 10656:2021; ISO 10656:2016; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 20168 (05 2676)
kat.č. 512516
Odporové svařování – Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod;
EN ISO 20168:2021; ISO 20168:2016; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 7285 (05 2679)
kat.č. 512519
Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování; EN ISO 7285:2021;
ISO 7285:1995; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 5829 (05 2681)
kat.č. 512518
Bodové odporové svařování – Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10;
EN ISO 5829:2021; ISO 5829:1984; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 5830 (05 2681)
kat.č. 512517
Bodové odporové svařování – Elektrodové zástrčné čepičky; EN ISO 5830:2021;
ISO 5830:1984; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 18785-1 (05 2811)
kat.č. 512512
Třecí bodové svařování – Hliník – Část 1: Slovník; EN ISO 18785-1:2021;
ISO 18785-1:2018; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 18785-2 (05 2811)
kat.č. 512511
Třecí bodové svařování – Hliník – Část 2: Návrh svarových spojů;
EN ISO 18785-2:2021; ISO 18785-2:2018; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 18785-3 (05 2811)
kat.č. 512510
Třecí bodové svařování – Hliník – Část 3: Kvalifikace svářečského personálu;
EN ISO 18785-3:2021; ISO 18785-3:2018; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 18785-4 (05 2811)
kat.č. 512509
Třecí bodové svařování – Hliník – Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů
svařování;

EN ISO 18785-4:2021; ISO 18785-4:2018; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 18785-5 (05 2811)
kat.č. 512508
Třecí bodové svařování – Hliník – Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu;
EN ISO 18785-5:2021; ISO 18785-5:2018; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 17279-3 (05 6101)
kat.č. 512521
Svařování – Mikrospojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 3: Zkušební metody pro svary;
EN ISO 17279-3:2021; ISO 17279-3:2021;
Platí od 2021-10-01

ČSN EN 528 (26 7402)
kat.č. 512534
Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje+);
EN 528:2021;
Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Květen 2009

ČSN EN 16842-5 (26 8818)
kat.č. 512535
Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10 000 kg;
EN 16842-5:2021; Platí od 2021-10-01

ČSN EN 16842-8 (26 8818)
kat.č. 512536
Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10 000 kg včetně;
EN 16842-8:2021; Platí od 2021-10-01

ČSN EN 13001-2 (27 0105)
kat.č. 512537
Jeřáby – Návrh obecně – Část 2: Účinky zatížení+);
EN 13001-2:2021;
Platí od 2021-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13001-2 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení;
Vydání: Březen 2015

ČSN EN 13852-3 (27 0560)
kat.č. 512538
Jeřáby – Offshore jeřáby – Část 3: Lehké offshore jeřáby;
EN 13852-3:2021;
Platí od 2021-10-01

ČSN EN 13423 (30 0085)
kat.č. 512541
Vozidla na zemní plyn – Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG);
EN 13423:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13423 (30 0085) Provozování vozidel na stlačený zemní plyn; Vyhlášena: Červen 2001

ČSN EN ISO 12004-2 (42 0434)
kat.č. 512585
Kovové materiály – Stanovení křivek mezní tvařitelnosti plechů a pásů – Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři+);
EN ISO 12004-2:2021;
ISO 12004-2:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12004-2 (42 0434) Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení křivek mezní tvářitelnosti – Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři; Vydání: Květen 2009

ČSN EN ISO 15663 (45 0050)
kat.č. 512587
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Analýza nákladů životního cyklu;
EN ISO 15663:2021; ISO 15663:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15663-1 (45 0050) Naftový a plynárenský průmysl – Analýza nákladů životního cyklu – Část 1: Metodologie; Vyhlášena: Červen 2007

Související články