PED 2023

14. února 2023

Hotel Energie*** Praha

Specializovaný kurz AKADEMIE APTI pro výrobce a prodejce tlakových nádob a zařízení, manažery kvality, auditory, inspektory, specialisty NOBO a další odborníky řady průmyslových odvětví.

Směrnice 2014/68/EU (PED) je v platnosti od 15. května 2014, nicméně mezi odbornou veřejností stále panuje řada nejasností a omylů. Tento specializovaný kurz si klade za cíl tento stav napravit.

Program kurzu

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Výrobky spadající pod PED představují široké spektrum, například jednoduchými tlakovými nádobami, počínaje, přes ventily, průmyslová potrubí, až po složité sestavy tlakových zařízení petrochemického průmyslu a elektráren. Výrobky spadající pod PED nalezneme v řadě průmyslových odvětví a energetiky, mají nezastupitelnou úlohu v teplárenství, klimatizační a chladírenské technice, zásobování plynem a také v dopravě.

  • Zpracování analýzy rizik
  • Interní audity na systém, výrobek a personál
  • Technická dokumentace
  • Posuzování shody a rozbor modulů
  • Personální složky
  • Nejčastější chyby výrobců, NOBO

Lektor:

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Člen představenstva APTI z.s., předseda pracovní skupiny pro vyhrazená technická tlaková zařízení a člen vědecké rady.
Působil  jako zástupce ČR v pracovních skupinách EU: ADCO PED – dozor nad trhem pro tlakové výrobky, ADD – aerosolová pracovní skupina, WGP – pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED – pracovní skupina pro přepravitelná tlaková zařízení , ADCO TPED – dozor nad trhem přepravitelných tlakových zařízení.

V současnosti se hlavně věnuje vědecké činnosti na ČVUT v Praze, fakultě strojní. Certifikaci ve společnosti LL-C Certification a.s. oblast výrobková a systémová certifikace , Vedoucí zkušební organizace pro svařování Československý LLoyd , Konstruktér a technický pracovník v konstrukci ve společnosti Vejvoda Corex .

Mezi jeho další působiště patřil také Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český institut pro akreditaci o.p.s.

Hlavní odborný partner: