Organizační pokyny

Místo konání

Hotel Energie***
Plzeňská 276/298
Praha 5

Odkaz v Google Maps

GPS

50.067909, 14.329789

Do navigace zadávejte ulici Za opravnou 8. Budete tak lépe navedeni na hotelové parkoviště.

Parkování

Parkovat lze zdarma na hotelovém parkovišti nebo na komunikacích v blízkém okolí hotelu.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. – Early birds – 3.993 Kč vč. DPH
Sleva pro včasně přihlášené účastníky, kteří provedou přihlášku a úhradu účastnického poplatku do 23. prosince 2022
Základ 3.300 Kč, DPH 21% 693 Kč

Vložné B. – standardní vložné – 4.356 Kč vč. DPH
Základ 3.600 Kč DPH 21% 756 Kč

Vložné C. – držitelé APTICARD – 3.920 Kč vč. DPH
Sleva pro držitele členy APTI a držitele APTICARD ve výši 10 % ze standardního účastnického poplatku.
Základ 3.239,60 Kč DPH 21% 680,40 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, pronájem prostor, občerstvení a stravování.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Ubytování

Organizátor ubytování nezajišťuje. Účastníci si ubytování zajišťují individuálně podle vlastního uvážení.

Recepce Hotelu Energie
tel.: +420 257 282 257
e-mail: recepce@hotelenergie.cz

Informace, přihlášky, organizační záležitosti

Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

MEDIM ®, TLAK ®, VAKINFO ® a IS VAKINFO ® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Medim, spol. s r. o.
Jejich použití je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka.

© 2022 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.