Program

Harmonogram akce

08,30 Registrace

09,00 Zahájení, I. přednáškový blok

10,30 Coffee break

11,00 II. přednáškový blok

12,00 Oběd

13,00 Diskuze

14,00 Závěr akce

Hlavní body programu

Ukázka interního auditu a plnění požadavků směrnice inspekčního orgánu a  certifikačního auditu a normy ISO 9001:

Manažer kvality výrobce, jeho role v tvorbě dokumentace a zodpovědnost.

Rozdělení rolí a povinností v organizaci

Praktická ukázka analýzy rizik pro EN 13445 .

Příprava dokumentace pro následné posouzení shody od Nobo.

Nedostatky  technické dokumentace a následné problémy pro inspekční činnost.

Vysvětlení pojmů z hlediska legislativy a technické normalizace.

Obchodní podmínky a řešení jejich problémů pro výrobce tlakových nádob a zařízení.

Zpracování analýzy rizik

Interní audity na systém, výrobek a personál

Technická dokumentace

Posuzování shody a rozbor modulů

Personální složky

Nejčastější chyby výrobců, NOBO