Připomínky k hodnocení směrnice o tlakových zařízeních PED a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách SPVD: stanovisko sdružení GAMBICA z Velké Británie

Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Do uzávěrky pro zaslání připomínek, která byla stanovena na půlnoc 20. června 2024 středoevropského času, zaslalo svá stanoviska celkem 44 odborných subjektů působících na trhu v EU. Z Velké Británie své stanovisko zaslalo také sdružení pro přístrojovou, řídicí, automatizační a laboratorní techniku ​GAMBICA. Z toho je vidno, že legislativa EU ovlivňuje i státy mimo společný evropský trh.

Členové GAMBICA považují směrnici o tlakových zařízeních (PED) za vhodnou pro daný účel. Používá se již mnoho let, je dobře srozumitelná a nepředstavuje žádné významné problémy s dodržováním předpisů, a to ani mimo EU, včetně dodavatelského řetězce a mezi koncovými uživateli. Nicméně revize PED tak, aby zahrnovala nový technologický vývoj a harmonizované normy spojené s těmito pokroky, by byla přínosná.

Tato revize by měla zahrnovat nové výrobní techniky, jako je aditivní výroba, umožňující výrobcům tlakových nádob bezpečně využívat tyto inovace. Kromě toho by bylo prospěšné začlenit do PED pokroky v technologiích trvalého spojování a simulačních metodologiích, obvykle analýze konečných prvků (FEA).

Revize pokynů – nebo samotných směrnic PED/SPVD – za účelem zahrnutí přijetí bezpečnostních informací a pokynů v elektronické podobě, podobně jako směrnice o strojních zařízeních, by zvýšila nákladovou efektivitu, udržitelnost a celkové sladění.

Z našeho pohledu sloučení PED a SPVD nenabízí rozpoznatelné výhody. Má-li být takové opatření zváženo po přezkoumání odpovědí konzultací, důrazně se doporučuje, aby k němu přistupovalo s mimořádnou opatrností a pouze v případě, že existují velmi jasné a podstatné výhody, bez nepříznivých dopadů na výrobce a bez zavedení nových obchodních překážek.

Vzhledem k celosvětovému chápání a používání PED a SPVD by jakékoli změny měly být pečlivě koordinovány s mezinárodními partnery, aby se předešlo nezamýšleným dopadům na globální dodavatelské řetězce.

Zpětnou vazbu k hodnocení směrnic SPVD a PED dalších odborných subjektů z členských států EU budeme postupně publikovat.

Odborné akce zaměřené na problematiku směrnic pro tlaková zařízení PED a jednoduché tlakové nádoby SPVD

Problematika směrnice PED a SPVD bude zahrnuta také do programu odborných akcí AKADEMIE APTI jakými jsou TLAK 2024 nebo odborný seminář PED 2025.

24. ročník odborného fóra tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství
15.-16. října 2024
EA Congress Hotel Aldis****
Hradec Králové
Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely.

Vice zde >>>

Foto: Neri Vill Pixabay

Související články