Seminář ZDVIHADLA 2023: Aktuální stav v oboru

Dne 1. prosince 2023 se konal v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI odborný seminář ZDVIHADLA 2023, který přinesl osvěžující pohled na aktuální problematiku legislativy v oblasti zdvihadel. Akce se zúčastnilo 54 účastníků, kteří měli jedinečnou možnost získat poznatky od zkušených lektorů, Ing. Zbyňka Jančíka a Bc. Martina Neumanna.

Lektorský tým, složený z odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti zdvihadel, provedl účastníky klíčovými aspekty bezpečného provozu vyhrazených i nevyhrazených technických zdvihacích zařízení. Ing. Zbyněk Jančík představil nejnovější trendy a postupy při inspekcích zdvihadel a zdůraznil význam dodržování legislativních předpisů v tomto odvětví. Jeho odborné pohledy a praktické příklady poskytly účastníkům hlubší porozumění současným výzvám a možnostem v oblasti bezpečného provozu zdvihadel.

Bc. Martin Neumann, který byl nedávno jmenován jako vedoucí inspektor pobočky TIČR v Hradci Králové, se věnoval praktickým aspektům odborné způsobilosti a činnosti Technické inspekce České republiky v podmínkách nové legislativy. Jeho prezentace se zaměřila na bezpečnostní normy, Účastníci měli možnost diskutovat konkrétní situace a získat cenné rady přímo od odborníka.

Interaktivní diskuse a otázky účastníků vytvořily prostředí pro výměnu názorů a sdílení nejlepších postupů. Celkově lze seminář ZDVIHADLA 2023 považovat za velmi úspěšnou odbornou akci, která poskytla provozovatelům a revizním technikům v oblasti zdvihadel platformu k vzájemnému obohacení a aktualizaci znalostí.

Závěrem semináře se účastníci seznámili s problematikou vedení provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení v elektronické podobě a právními náležitostmi elektronického podpisu, které po provozovatelích VTZ bude při kontrolách vyžadovat Státní úřad inspekce práce. Současná legislativa klade na provozovatele velmi vysoké nároky na vedení provozní a průvodní dokumentace, což si lze bez digitalizace představit jen stěží.

Seminář poskytl účastníkům náhled do aktuálních trendů v oblasti zdvihadel, ale také podtrhl důležitost udržování kvalifikace a sledování nejnovějších inovací. S rozvojem autonomních robotických manipulačních systémů, novými technologiemi, jako například prvky rozšířené reality nebo inspekcemi pomocí bezpilotních prostředků, bude potřeba v blízké budoucnosti potřeba zvyšovat kvalifikaci odpovědných osob za provoz, ale i odborníků v oblasti oprav a revizí ZZ.

Již nyní se organizační a lektorský kolektiv těší na setkání na akci ZDVIHADLA 2024!

Související články