SCHVÁLENÉ ČSN – SRPEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 72/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511)
kat.č. 507383
Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření+); EN 1434-5:2015+A1:2019; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1434-5 (25 8511) Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511)
kat.č. 507384
Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba+); EN 1434-6:2015+A1:2019; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1434-6 (25 8511) Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 16842-9 (26 8818)
kat.č. 507385
Motorové vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 9: Nakládací přívěsy, boční a přední stohovací vozíky se vyvýšeným místem obsluhy; EN 16842-9:2019; Platí od 2019-09-01

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (38 9251)
kat.č. 507396
Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením; CEN ISO/TS 21805:2019; ISO/TS 21805:2018; Platí od 2019-09-01

ČSN EN ISO 683-3 (42 0931)
kat.č. 507398
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením; EN ISO 683-3:2019; ISO 683-3:2019; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 683-3 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením; Vyhlášena: Leden 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 50504 (05 2203)
kat.č. 508035
Validace zařízení pro obloukové svařování; Vyhlášena: Leden 2009 Změna Z1; Platí od 2019-09-01 Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60974-14 (05 2205) ze srpna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-11-23.

Související články