VYDANÉ ČSN – SRPEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 71/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

ČSN EN ISO 14114 (05 2122)
kat.č. 507781
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky; (idt ISO 14114:2017); Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN IEC 60974-14 (05 2205)
kat.č. 508034
Zařízení pro obloukové svařování – Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení; Vydání: Srpen 2019 S účinností od 2021-11-23 se zrušuje ČSN EN 50504 (05 2203) Validace zařízení pro obloukové svařování; Vyhlášena: Leden 2009

ČSN EN 81-28+AC (27 4003)
kat.č. 507132
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Únor 2019

ČSN EN 81-71+AC (27 4003)
kat.č. 507133
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vydání: Březen 2019 S účinností od 2020-05-31 se zrušuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vydání: Červenec 2007

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (33 2320)
kat.č. 508137
Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”; (idt IEC 60079-15:2017); Vydání: Srpen 2019 S účinností od 2022-04-19 se zrušuje ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”; Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856)
kat.č. 508144
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí; Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 1090-4 (73 2601)
kat.č. 508064
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-4 (73 2601) Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; Vyhlášena: Prosinec 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 81-71+A1 (27 4003)
kat.č. 508019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům; Vydání: Červenec 2007 Změna Z2; Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Březen 2019

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320)
kat.č. 508138
Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”; Vydání: Prosinec 2010 Změna Z1; Vydání: Srpen 2019

Související články