Chytré brýle ve službách jaderné energetiky

Dodané řešení je zaměřeno hlavně do servisní oblasti, která zahrnuje kontroly, pochůzky, online komunikaci a dokumentování stavu související s provozem a údržbou technologie v jaderných elektrárnách. Ve složitém prostředí technologie jaderných elektráren (hluk, složité potrubní a kabelové trasy) dokáže nejmodernější technika usnadnit a zefektivnit úkony provozních pracovníků elektráren. Současně má velký význam pro zaškolení nového provozního personálu.

Skupina ČEZ je stabilní energetickou skupinou, která patří mezi největší ekonomické subjekty v České republice i ve střední Evropě. Dlouhodobou vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb vedoucí k vyšší efektivitě výroby a distribuce elektrické energie a tepla.

Nikoho proto nepřekvapí, že se tento energetický gigant rozhodl nasadit chytré brýle v prostředí jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech, kde vzniká třetina elektrické energie vyráběné v Česku. Co si od inovace slibuje? Zejména vyšší produktivitu servisních týmů, která povede ke zkrácení technologických odstávek zařízení, což může u takovéhoto provozu znamenat značné úspory.

Úspěšné testování v Temelíně

Společnost AYES navrhla pro ČEZ řešení, které kombinuje dodávku chytrých brýlí (RealWear Navigator™ 500) s vhodným software řešením (TeamViewer Frontline xAssist pro vzdálenou komunikaci a TeamViewer Frontline xInspect pro pracovní postupy), doplněné o služby na míru (konzultace, školení, uživatelská podpora). 

S takto nakonfigurovanou službou byl v jaderné elektrárně Temelín v režimu testování za jeden měsíc úspěšně odzkoušen proces vzdálené podpory (zvukový a obrazový přenos z provozu na blokovou dozornu elektrárny), sdílení dokumentů na dálku, vytváření foto i video dokumentace, monitoring technologie, systém řízení a ověřování procesů, školení personálu.

V další fázi testu ověřujeme propojení se stávající mobilní podporou provozu elektráren a rozšíření využití o úlohy školení personálu se zaměřením na identifikaci a eliminaci lidské chyby.  

Pilotní testování rovněž odhalilo další potřeby zajištění konektivity GSM a WiFi v provozu elektráren při splnění náročných podmínek vycházejících ze studií EMC. Při ověřování provozu moderních zařízení se rovněž řešily i záležitosti právního charakteru, jako třeba dodržení požadovaných podmínek kybernetické bezpečnosti a GDPR.

Každá hodina má cenu zlata

Pro temelínskou elektrárnu znamená začlenění technologie kombinující rozšířenou a asistovanou realitu významný přínos. „Pokud díky nasazení chytrých brýlí zkrátíme například o pouhou jednu hodinu odstávku výrobních bloků nebo řešení poruch a nestandardních stavů technologie, budeme se bavit o úspoře minimálně v řádech milionů korun,“ říká Jan Gebelt, specialista informačních systémů, a navrch vyzdvihuje několik dalších funkcionalit: „Jako zvláště důležitou vidím bezporuchovou komunikaci celého systému, kterou jsme si ověřili měsíčním intenzivním testováním. Promítání foto a video dokumentace na dálku nebo návodné zakreslování přímo do přenášeného obrazu jsou skutečně velkým pomocníkem při řešení úkolů. Díky této funkci můžeme vyslat samostatně na plnění úkolu i služebně méně zkušené kolegy a rychleji tak reagovat na vzniklé situace.“

A nejen to. Nasazení chytrých brýlí a využití rozšířené reality přináší i možnost výrazně zefektivnit proces školení nového provozního personálu. Zkrácení doby potřebné k jeho zapracování a eliminace možných chyb vedou k dalším nemalým časovým i finančním úsporám. Vzhledem k charakteru prostředí je také důležitá možnost umístit zařízení na ochrannou přilbu a odhlučněné mikrofony, které přenáší čistý zvuk i při 100 dB okolního hluku.

Servis, trénink a podporu systému, kterou poskytuje společnost AYES, hodnotí zákazník stručně a výstižně: „Dosavadní podpora je výtečná.“

Digitalizací k zelenější energii

Využití chytrých brýlí v jaderných elektrárnách představuje pro ČEZ významnou etapu implementace nových digitálních technologií, která přesně zapadá do plánů na zelenější výrobu energie. Firma zvažuje postupné rozšíření do všech oblastí servisních a dalších činností souvisejících s provozem jaderných a klasických elektráren a obnovitelných zdrojů v ČR. To umožní ČEZu zjednodušit práci servisních techniků a týmů údržby, zredukovat nároky na jejich fyzické inspekční aktivity a významně zefektivnit tyto procesy. A s tím jde ruku v ruce i snížení nákladů a uhlíkové stopy, které dosud obnášely.

„Jsme hrdí, že můžeme být strategickým partnerem společnosti ČEZ pro oblast chytrých brýlí a rozšířené reality v jejich významném projektu digitalizace. Je to důkaz, že dokážeme vyhovět i zákazníkům s mimořádně vysokými nároky na bezpečnostní aspekty,“ uvedl výkonný ředitel společnosti AYES Tomáš Vravko.

Související články