Nové normy vydané v červnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.
Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek.

Vydané ČSN

ČSN ISO 18434-2 (01 1465)
kat.č. 511698
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie – Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu;
Vydání: Červen 2021

ČSN EN ISO 23243 (01 5005)
kat.č. 512629
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array – Slovník;
(idt ISO 23243:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16018 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array; Vydání: Květen 2012

ČSN ISO 23601 (01 8017)
kat.č. 512429
Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány;
Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány; Vydání: Květen 2011

ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102)
kat.č. 512301
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu;
(idt ISO 15792-1:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102)
kat.č. 512300
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli;
(idt ISO 15792-2:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)
kat.č. 512206
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace;
(idt ISO 2560:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2560 (05 5005) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 6847 (05 5017)
kat.č. 512205
Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor;
(idt ISO 6847:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)
kat.č. 512207
Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace;
(idt ISO 14341:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14341 (05 5311) Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN 12098-5 (06 0330)
kat.č. 512474
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy – Moduly M3-5,6,7,8;
Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12098-5 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 11114-1 (07 8609)
kat.č. 512458
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály;
(idt ISO 11114-1:2020); Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11114-1 (07 8609) Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN 16475-1 (73 4245)
kat.č. 512636
Komíny – Příslušenství – Část 1: Spalinové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16475-1 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 1: Komínové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Říjen 2020

ČSN EN 16475-7+A1 (73 4245)
kat.č. 512637
Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16475-7+A1 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326)
kat.č. 512645
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni);
Vydání: Červen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni); Vyhlášena: Říjen 2020

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 352-1 (83 2121)
kat.č. 512480
Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 1: Mušlové chrániče sluchu;
Vydání: Červen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-2 (83 2121)
kat.č. 512481
Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 2: Zátkové chrániče sluchu;
Vydání: Červen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-3 (83 2121)
kat.č. 512477
Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu;
Vydání: Červen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-4 (83 2121)
kat.č. 512482
Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem;
Vydání: Prosinec 2001 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-5 (83 2121)
kat.č. 512483
Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku;
Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-6 (83 2121)
kat.č. 512476
Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením;
Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-7 (83 2121)
kat.č. 512479
Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí;
Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 352-8 (83 2121)
kat.č. 512478
Chrániče sluchu – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů;
Vydání: Prosinec 2008 Změna Z1; Vydání: Červen 2021

ČSN EN ISO 20349-1 (83 2525)
kat.č. 512643
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování – Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách;
Vydání: Duben 2018 Změna A1; (idt ISO 20349-1:2017/Amd.1:2020); Vydání: Červen 2021

ČSN EN ISO 20349-2 (83 2525)
kat.č. 512644
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování – Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech;
Vydání: Duben 2018 Změna A1; (idt ISO 20349-2:2017/Amd.1:2020); Vydání: Červen 2021

OPRAVY ČSN

ČSN EN 50678 (33 1610)
kat.č. 512475
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě; Vydání: Duben 2021 Oprava 1; Vydání: Červen 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN 12385-3 (02 4302)
kat.č. 512057
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu+);
EN 12385-3:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-3+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN 12493 (07 8450)
kat.č. 512059
Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP – Návrh a výroba;
EN 12493:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12493+A2 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG – Návrh a výroba; Vydání: Říjen 2019

ČSN EN 13953 (07 8463)
kat.č. 512058
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG);
EN 13953:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13953 (07 8463) Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG); Vydání: Září 2015

ČSN EN 13586 (27 0137)
kat.č. 512064
Jeřáby – Přístupy+);
EN 13586:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13586+A1 (27 0137) Jeřáby – Přístupy; Vydání: Listopad 2008

ČSN EN 13155 (27 0139)
kat.č. 512065
Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen+);
EN 13155:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13155+A2 (27 0139) Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen; Vydání: Září 2009

ČSN EN 15011 (27 0210)
kat.č. 512068
Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby+);
EN 15011:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15011+A1 (27 0210) Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 16851+A1 (27 0211)
kat.č. 512067
Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů+);
EN 16851:2017+A1:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16851 (27 0211) Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů; Vydání: Březen 2018 16. ČSN EN 17076 (27 0212) kat.č. 512066 Věžové jeřáby – Antikolizní systémy – Bezpečnostní požadavky+); EN 17076:2020; Platí od 2021-07-01

ČSN EN ISO 15156-1 (45 0032)
kat.č. 512080
Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin;
EN ISO 15156-1:2020; ISO 15156-1:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15156-1 (45 0032) Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN ISO 15156-2 (45 0032)
kat.č. 512078
Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin;
EN ISO 15156-2:2020; ISO 15156-2:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15156-2 (45 0032) Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN ISO 15156-3 (45 0032)
kat.č. 512077
Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin;
EN ISO 15156-3:2020; ISO 15156-3:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15156-3 (45 0032) Naftový a plynárenský průmysl – Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2 S z těžby ropy a zemního plynu – Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN ISO 27509 (45 1660)
kat.č. 512081
Naftový a plynárenský průmysl – Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX;
EN ISO 27509:2020; ISO 27509:2020; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 27509 (45 1660) Naftový a plynárenský průmysl – Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX; Vyhlášena: Červenec 2013

ČSN EN 1366-4 (73 0857)
kat.č. 512281
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár+);
EN 1366-4:2021; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1366-4+A1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 1366-5 (73 0857)
kat.č. 512203
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty+);
EN 1366-5:2021; Platí od 2021-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1366-5 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty; Vydání: Srpen 2010

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 15876-2 (64 6416)
kat.č. 512118
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky; Vyhlášena: Srpen 2017 Změna A1; (idt EN ISO 15876-2:2017/A1:2020); (idt ISO 15876-2:2017/Amd.1:2020); Platí od 2021-07-01

ČSN EN ISO 15876-5 (64 6416)
kat.č. 512117
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému;
Vyhlášena: Srpen 2017 Změna A1; (idt EN ISO 15876-5:2017/A1:2020); (idt ISO 15876-5:2017/Amd.1:2020); Platí od 2021-07-01

ČSN EN ISO 22391-2 (64 6425)
kat.č. 512115
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 2: Trubky;
Vyhlášena: Červen 2010 Změna A1; (idt EN ISO 22391-2:2009/A1:2020); (idt ISO 22391-2:2009/Amd.1:2020); Platí od 2021-07-01

ČSN EN ISO 22391-5 (64 6425)
kat.č. 512116
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 5: Vhodnost použití systému;
Vyhlášena: Červen 2010 Změna A1; (idt EN ISO 22391-5:2009/A1:2020); (idt ISO 22391-5:2009/Amd.1:2020); Platí od 2021-07-01

Související články