Novinky v technické normalizaci – listopad 2021

Vydané ČSN

ČSN EN 12543-2 (01 5013)
kat.č. 513413
Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou;
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12543-2 (01 5013) Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení
pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou;
Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012)
kat.č. 513410
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení;
Vydání: Listopad 2021

ČSN EN 12385-5 (02 4302)
kat.č. 513529
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy;
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy;
Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN ISO 4518 (03 8190)
kat.č. 513653
Kovové povlaky – Měření tloušťky povlaku – Profilometrická metoda;
(idt ISO 4518:2021); Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 4518 (03 8170) Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda; Vydání: Březen 1994

ČSN EN ISO 12671 (03 8704)
kat.č. 513605
Žárové stříkání – Žárově stříkané povlaky – Symbolické zobrazování na výkresech;
(idt ISO 12671:2021); Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 12671 (03 8704) Žárové stříkání – Žárově stříkané povlaky – Symbolické zobrazování na výkresech;
Vydání: Listopad 2014

ČSN EN ISO 22826 (05 1138)
kat.č. 513427
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa);
(idt ISO 22826:2005); Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 22826 (05 1138) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných
laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa);
Vyhlášena: Září 2021

ČSN ISO 3408-2 (20 5710)
kat.č. 513441
Kuličkové šrouby – Část 2: Jmenovité průměry, stoupání, rozměry matic a montážních šroubů – Metrická řada*);
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 3408-2 (20 5710) Kuličkové šrouby. Část 2: Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání. Metrická řada;
Vydání: Leden 1993

Opravy ČSN

ČSN 33 1600 ed. 2/Z2
kat.č. 513606
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání;
Vydání: Září 2021
Oprava 1; Vydání: Listopad 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN 13411-9 (02 4470)
kat.č. 512919
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 9: Pevné očnice+);
EN 13411-9:2021; Platí od 2021-12-01

ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331)
kat.č. 512921
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost;
EN ISO 3834-2:2021; ISO 3834-2:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331)
kat.č. 512922
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost;
EN ISO 3834-3:2021; ISO 3834-3:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331)
kat.č. 512923
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost;
EN ISO 3834-4:2021; ISO 3834-4:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN 16296 (05 6835)
kat.č. 512924
Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality+);
EN 16296:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16296 (05 6835) Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vydání: Září 2013

ČSN EN 1488 (13 5801)
kat.č. 512933
Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky;
EN 1488:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky;
Vyhlášena: Únor 2001

ČSN P CEN/TS 17606 (14 0701)
kat.č. 512934
Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem;
CEN/TS 17606:2021; Platí od 2021-12-01

ČSN P CEN/TS 17607 (14 0702)
kat.č. 512935
Provoz, servis, údržba, opravy a vyřazení chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem;
CEN/TS 17607:2021; Platí od 2021-12-01

ČSN EN 10216-5 (42 0261)
kat.č. 512952
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli+);
EN 10216-5:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10216-5 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Trubky z korozivzdorné oceli; Vydání: Červenec 2014

ČSN EN 10250-4 (42 0289)
kat.č. 512950
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití – Část 4: Korozivzdorné oceli+);
EN 10250-4:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10250-4 (42 0289) Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití – Část 4: Korozivzdorné oceli;
Vydání: Únor 2002

ČSN EN ISO 683-5 (42 0931)
kat.č. 512951
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 5: Oceli k nitridování+);
EN ISO 683-5:2021; ISO 683-5:2017; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10085 (42 0950) Oceli k nitridování – Technické dodací podmínky; Vydání: Červen 2003

ČSN EN 10217-7 (42 1043)
kat.č. 512949
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí+);
EN 10217-7:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10217-7 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7:
Trubky z korozivzdorných ocelí; Vydání: Duben 2015

ČSN EN ISO 7233 (63 5204)
kat.č. 512963
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení odolnosti proti podtlaku;
EN ISO 7233:2021; ISO 7233:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 7233 (63 5204) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení odolnosti proti podtlaku;
Vyhlášena: Květen 2017

ČSN EN 13445-1 (69 5245)
kat.č. 512969
Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně;
EN 13445-1:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 512970
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
EN 13445-2:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 512971
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet;
EN 13445-3:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-3 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 13445-4 (69 5245)
kat.č. 512972
Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba;
EN 13445-4:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-4 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN 13445-5 (69 5245)
kat.č. 512973
Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení;
EN 13445-5:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-5 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016

ČSN EN 13445-6 (69 5245)
kat.č. 512974
Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem;
EN 13445-6:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-6 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových
nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Březen 2018

ČSN EN 13445-8 (69 5245)
kat.č. 512975
Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin;
EN 13445-8:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-8 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho
slitin; Vyhlášena: Březen 2015

ČSN EN 13445-10 (69 5245)
kat.č. 512976
Netopené tlakové nádoby – Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin;
EN 13445-10:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-10 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho
slitin; Vyhlášena: Červenec 2016

Změny ČSN

ČSN EN ISO 898-3 (02 1005)
kat.č. 512920
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti;
Vyhlášena: Leden 2019
Změna A1; (idt EN ISO 898-3:2018/A1:2021); (idt ISO 898-3:2018/Amd.1:2020);
Platí od 2021-12-01

Související články