ŠKODA JS vyrobila těleso vysokotlakého čpavkového reaktoru R-201

ŠKODA JS a.s. expedovala 3. listopadu 2021 ze své Reaktorové haly v Plzni těleso čpavkového reaktoru R-201. Reaktor míří do společnosti Unipetrol v Litvínově, kam ŠKODA JS již v listopadu roku 2005 dodala čpavkový reaktor R-101. Součástí zakázky pro společnost ROEZ s.r.o. bylo dodání tělesa čpavkového reaktoru R-201 a jeho podstavce, kompletní výrobní dokumentace vč. výpočtů. Úspěšně se tak završily práce na zakázce, které trvaly jeden a půl roku.

Zařízení slouží k výrobě čpavku v chemických provozech. Těleso čpavkového reaktoru představuje silnostěnný plášť z kované žáropevné oceli odolné proti stlačenému vodíku o průměru cca 2 m s celkovou výškou necelých 22 m vč. podstavce. Stěny pláště jsou svařené z kovaných kroužků s konečnou tloušťkou stěny vice než 120 mm. V prázdném stavu bez vnitřní vestavby váží těleso čpavkového reaktoru R-201 téměř 160 tun a zvládne nejvyšší dovolený tlak téměř 320 bar. Rozsah dovolených teplot činí od – 10°C do nejvyšší dovolené teploty 220°C. Celkový objem tělesa čpavkového reaktoru R-201 je cca 44 m3. Víko o tloušťce stěny 450 mm je zatěsněno kovovými těsnícími kroužky v rámci tzv. Bredtschneidrova samotěsnícího uzávěru.

Těleso tlakové nádoby připravené k převozu na speciálním automobilovém návěsu

Expedovaný čpavkový reaktor R-201 opět potvrzuje, že ŠKODA JS kromě klíčové orientace na dodávky služeb a zařízení pro jaderný průmysl disponuje dostatečným know-how a výrobními prostředky pro dodávky služeb a výrobků pro segment Oil&Gas. Kooperaci založenou na špičkové technologii a kvalitě nabízí také společnostem z dalších odvětví.

Kromě výroby zařízení, která se na obratu společnosti podílí zhruba jednou třetinou, nabízí společnost také inženýring a servis jaderných zařízení. Komplexní obsluha zákazníka a jeho projektu je její nespornou výhodou kterou si stále udržuje. V letošním roce uplynulo 65 let od zrodu prvního pracoviště zaměřeného jadernou energetiku, v jehož tradici dnešní ŠKODA JS pokračuje.

ŠKODA JS a.s. je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, ČLR a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring a SKŘ, výroba a servis, přibližně polovinu obratu společnosti tvoří export.

Související články