Novinky v technické normalizaci – prosinec 2021

Vydané ČSN

ČSN ISO 10014 (01 0335)
kat.č. 513864
Systémy managementu kvality – Řízení organizace k výsledkům kvality – Návod
k dosahování finančních a ekonomických přínosů; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10014 (01 0335) Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů;
Vydání: Březen 2007

ČSN EN ISO 13715 (01 3205)
kat.č. 513596
Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování
a kótování; (idt ISO 13715:2017); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13715 (01 3205) Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování;
Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 3452-1 (01 5018)
kat.č. 513837
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Část 1: Obecné zásady;
(idt ISO 3452-1:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3452-1 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady; Vydání: Březen 2015

ČSN EN ISO 3452-2 (01 5018)
kat.č. 513836
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Část 2: Zkoušení
kapilárních prostředků; (idt ISO 3452-2:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3452-2 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků;
Vydání: Červen 2014

ČSN EN 13411-9 (02 4470)
kat.č. 513531
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 9: Pevné očnice;
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 9: Pevné očnice;
Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335)
kat.č. 513833
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky
a doporučení pro určování stupňů kvality – Část 2: Hliník, hořčík a jejich
svařitelné slitiny a čistá měď; (idt ISO 13919-2:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335) Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním –
Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny
a čistá měď; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN ISO 18595 (05 1340)
kat.č. 513832
Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost,
svařování a zkoušení; (idt ISO 18595:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18595 (05 1340) Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost,
svařování a zkoušení; Vyhlášena: Srpen 2021

ČSN EN ISO 8205 (05 2031)
kat.č. 513838
Zařízení pro odporové svařování – Vodou chlazené sekundární spojovací kabely;
(idt ISO 8205:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8205 (05 2031) Zařízení pro odporové svařování – Vodou chlazené sekundární spojovací kabely;
Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610)
kat.č. 513560
Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
(idt ISO 17677-1:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 16798-7 (12 7027)
kat.č. 513771
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro
stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5);
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16798-7 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro
stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5);
Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN 1254-1 (13 8400)
kat.č. 513815
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární
připájení k trubkám z mědi; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-1 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké
připájení k měděným trubkám; Vydání: Leden 2000

ČSN EN 1254-2 (13 8400)
kat.č. 513814
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi
sevřením; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek
sevřením; Vydání: Leden 2000

ČSN EN 1254-3 (13 8400)
kat.č. 513813
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými
a vícevrstvými trubkami sevřením; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-3 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů
sevřením; Vydání: Leden 2000

ČSN EN 1254-4 (13 8400)
kat.č. 513812
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem;
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-4 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení
s konci pro spoje připájením nebo sevřením; Vydání: Leden 2000

ČSN EN 1254-5 (13 8400)
kat.č. 513848
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé
kapilární připájení k trubkám z mědi; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-5 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení
k měděným trubkám; Vydání: Únor 2000

ČSN EN 1254-6 (13 8400)
kat.č. 513847
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 6: Tvarovky pro spoje s kovovými,
plastovými a vícevrstvými trubkami nasunutím; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-6 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 6: Tvarovky s násuvnými konci; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 1254-7 (13 8400)
kat.č. 513846
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami
lisováním; Vydání: Prosinec 2021

ČSN EN 1254-8 (13 8400)
kat.č. 513845
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými
a vícevrstvými trubkami lisováním; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1254-8 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje
s plastovým a vícevrstvým potrubím; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12999 (27 0540)
kat.č. 513850
Jeřáby – Nakládací jeřáby; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12999 (27 0540) Jeřáby- Nakládací jeřáby; Vyhlášena: Duben 2021

ČSN CLC IEC/TS 60079-43
(33 2320)
kat.č. 513821
Výbušné atmosféry – Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky*);
(idt IEC/TS 60079-43:2017); Vydání: Prosinec 2021

ČSN EN IEC 60068-2-38 ed. 2
(34 5791)
kat.č. 513669
Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38: Zkoušky – Zkouška Z/AD: Složená cyklická
zkouška teplotou a vlhkostí; (idt IEC 60068-2-38:2021); Vydání: Prosinec 2021
S účinností od 2024-04-29 se zrušuje
ČSN EN 60068-2-38 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38: Zkoušky – Zkouška Z/AD: Složená cyklická
zkouška teplotou a vlhkostí; Vydání: Červen 2010

ČSN EN 10216-5 (42 0261)
kat.č. 513532
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Trubky z korozivzdorné oceli; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10216-5 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Trubky z korozivzdorné oceli; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 10217-7 (42 1043)
kat.č. 513530
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7:
Trubky z korozivzdorných ocelí; Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-7 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7:
Trubky z korozivzdorných ocelí; Vyhlášena: Listopad 2021

Změny ČSN

ČSN EN ISO 18119 (07 8540)
kat.č. 513801
Lahve na plyny – Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku
na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Červen 2019
Změna A1; (idt ISO 18119:2018/Amd.1:2021); Vydání: Prosinec 2021

Opravy ČSN

ČSN EN 50110-2 ed. 2/Z1
(34 3100)
kat.č. 513859
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky;
Vydání: Srpen 2021
Oprava 1; Vydání: Prosinec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN 17485 (01 0665)
kat.č. 513131
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku – Rámec pro zvýšení
hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu; EN 17485:2021;
Platí od 2022-01-01

ČSN EN ISO 7083 (01 3138)
kat.č. 513132
Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci
produktu – Tvary a rozměry+); EN ISO 7083:2021; ISO 7083:2021;
Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 7083 (01 3138) Technické výkresy – Značky pro geometrické tolerování – Tvary a rozměry;
Vydání: Prosinec 1996

ČSN EN ISO 14245 (07 8632)
kat.č. 513139
Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG –
Samouzavírací ventily; EN ISO 14245:2021; ISO 14245:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14245 (07 8632) Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG –
Samouzavírací ventily; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN ISO 15995 (07 8633)
kat.č. 513142
Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně
ovládané ventily; EN ISO 15995:2021; ISO 15995:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15995 (07 8633) Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně
ovládané ventily; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN ISO 407 (07 8647)
kat.č. 513141
Malé lahve na plyny pro medicinální účely – Třmenová výstupní ventilová
připojení se zajišťovacími kolíky; EN ISO 407:2021; ISO 407:2021;
Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 407 (07 8647) Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely – Třmenová výstupní ventilová
připojení se zajišťovacími kolíky; Vyhlášena: Květen 2005

ČSN EN 13001-3-5+A1 (27 0105)
kat.č. 513147
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných
a litých háků+); EN 13001-3-5:2016+A1:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13001-3-5 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků;
Vydání: Březen 2018

ČSN EN 13001-3-6+A1 (27 0105)
kat.č. 513148
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního
zařízení – Hydraulické válce+); EN 13001-3-6:2018+A1:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13001-3-6 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního
zařízení – Hydraulické válce; Vydání: Únor 2019

ČSN EN IEC 63046 (35 6658)
kat.č. 513160
Jaderné elektrárny – Systémy elektrického napájení – Obecné požadavky;
EN IEC 63046:2021; IEC 63046:2020; Platí od 2022-01-01

ČSN EN 17415-2 (38 3386)
kat.č. 513449
Potrubí pro dálkové chlazení – Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové
vedení sítí pro studenou vodu – Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro
ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění
z polyethylenu; EN 17415-2:2021; Platí od 2022-01-01

ČSN EN 17415-3 (38 3386)
kat.č. 513450
Potrubí pro dálkové chlazení – Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení
sítí pro studenou vodu – Část 3: Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro
ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění
z polyethylenu; EN 17415-3:2021; Platí od 2022-01-01

ČSN EN 3-8 (38 9100)
kat.č. 513388
Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Požadavky na konstrukční provedení,
pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším
dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7; EN 3-8:2021;
Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 3-8 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční
provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším
dovoleným tlakem 30 bar; Vydání: Červenec 2007

ČSN EN 17446 (38 9235)
kat.č. 513389
Hasicí zařízení v komerčních kuchyních – Požadavky na navrhování, dokumentaci
a zkoušení; EN 17446:2021; Platí od 2022-01-01

ČSN EN 10373 (42 0473)
kat.č. 513169
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí za použití modelů+);
EN 10373:2021; Platí od 2022-01-01

ČSN EN ISO 16486-5 (64 6409)
kat.č. 513174
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy
z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 5:
Vhodnost použití systému; EN ISO 16486-5:2021; ISO 16486-5:2021;
Platí od 2022-01-01

Související články