VYDANÉ ČSN – PROSINEC 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 105/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Vydané ČSN

ČSN EN 437 (06 1001)
kat.č. 509138
Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů;
Vydání: Prosinec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 437 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 1092-1 (13 1170)
kat.č. 508726
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli;
Vydání: Prosinec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN ISO 12482 (27 0040)
kat.č. 508921
Jeřáby – Sledování návrhové pracovní doby jeřábu*);
Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN IEC 60709 (35 6586)
kat.č. 509068
Jaderné elektrárny – Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost – Oddělování*); (idt IEC 60709:2018);
Vydání: Prosinec 2019 S účinností od 2022-06-17 se zrušuje ČSN IEC 60709 (35 6586) Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Oddělování; Vydání: Prosinec 2005

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (35 6618)
kat.č. 509066
Jaderné elektrárny – Dozorny – Návrh*); (idt IEC 60964:2018);
Vydání: Prosinec 2019 S účinností od 2022-06-17 se zrušuje ČSN EN 60964 (35 6618) Jaderné elektrárny – Dozorny – Návrh; Vydání: Únor 2011 27. ČSN EN IEC 61500 ed. 2 (35 6644) kat.č. 509070 Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A*); (idt IEC 61500:2018); Vydání: Prosinec 2019 S účinností od 2022-06-17 se zrušuje ČSN EN 61500 (35 6644) Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A; Vydání: Červenec 2012

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (64 6415)
kat.č. 508882
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 7: Návod pro posuzování shody; (idt ISO/TS 15874-7:2018);
Vydání: Prosinec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vydání: Listopad 2006

Změny ČSN

ČSN EN ISO 14456 (07 8302)
kat.č. 509160
Lahve na plyny – Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC);
Vydání: Duben 2017 Změna A1; (idt ISO 14456:2015/Amd.1:2019); Vydání: Prosinec 2019

ČSN IEC 60709 (35 6586)
kat.č. 509069
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Oddělování;
Vydání: Prosinec 2005 Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN 60964 (35 6618)
kat.č. 509067
Jaderné elektrárny – Dozorny – Návrh;
Vydání: Únor 2011 Změna Z1; Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN 61500 (35 6644)
kat.č. 509071
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A;
Vydání: Červenec 2012 Změna Z1; Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN 60424-4 ed. 2 (35 8471)
kat.č. 508927
Feritová jádra – Pokyn pro meze povrchových vad – Část 4: Toroidní jádra;
Vydání: Srpen 2016 Změna Z1; Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 508846
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Duben 2018 Změna A7; Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 508845
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Duben 2018 Změna A8; Vydání: Prosinec 2019

Související články