VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 82/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12679 (01 5029)
kat.č. 508261
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení – Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12679 (01 5029) Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN ISO 19232-5 (01 5031)
kat.č. 508260
Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu;
(idt ISO 19232-5:2018); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19232-5 (01 5031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou; Vydání: Leden 2014

ČSN EN 1708-2 (05 0026)
kat.č. 508449
Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1708-2 (05 0026) Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku; Vyhlášena: Červenec 2019

ČSN EN ISO 15612 (05 0317)
kat.č. 508254
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování;
(idt ISO 15612:2018); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15612 (05 0317) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování; Vyhlášena: Únor 2019 Věstník č. 9/2019 3

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 508249
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny;
(idt ISO 10675-2:2017); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN ISO 8249 (05 1225)
kat.č. 508448
Svařování – Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí;
(idt ISO 8249:2018); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8249 (05 1225) Svařování – Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN ISO 669 (05 2016)
kat.č. 508054
Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky;
(idt ISO 669:2016); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 669 (05 2016) Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky; Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN 560 (05 4241)
kat.č. 508252
Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 560 (05 4241) Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN ISO 2401 (05 5011)
kat.č. 508251
Svařovací materiály – Obalené elektrody – Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření;
(idt ISO 2401:2018); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2401 (05 5011) Svařování – Obalené elektrody – Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN ISO 14343 (05 5314)
kat.č. 508056
Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace;
(idt ISO 14343:2017); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14343 (05 5314) Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 13479 (05 5805)
kat.č. 508253
Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13479 (05 5805) Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN IEC 62097 ed. 2 (08 5023)
kat.č. 508277
Hydraulické stroje, radiální a axiální – Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp*);
(idt IEC 62097:2019); Vydání: Září 2019 S účinností od 2022-02-12 se zrušuje ČSN EN 62097 (08 5023) Hydraulické stroje, radiální a axiální – Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (08 5024)
kat.č. 508279
Hydraulické stroje – Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách*);
(idt IEC 62364:2019); Vydání: Září 2019 S účinností od 2022-02-18 se zrušuje ČSN EN 62364 (08 5024) Hydraulické stroje – Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách; Vydání: Duben 2014

ČSN EN 12397 (27 3013)
kat.č. 508231
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 13796-2 (27 3021)
kat.č. 508234
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13796-2 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu; Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 13796-3 (27 3021)
kat.č. 508233
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Zkoušení na únavu;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Zkoušení na únavu; Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 81-77 (27 4003)
kat.č. 508235
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám; Vyhlášena: Květen 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62097 (08 5023)
kat.č. 508278
Hydraulické stroje, radiální a axiální – Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp;
Vydání: Prosinec 2009 Změna Z1; Vydání: Září 2019

ČSN EN 62364 (08 5024)
kat.č. 508280
Hydraulické stroje – Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách;
Vydání: Duben 2014 Změna Z1; Vydání: Září 2019

ČSN EN 13216-1 (73 4210)
kat.č. 507927
Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody;
Vydání: Červen 2005 Změna Z1; Vydání: Září 2019

Související články