SCHVÁLENÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 83/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061)
kat.č. 507516
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí;
EN ISO 10893-6:2019; ISO 10893-6:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 10893-7 (01 5061)
kat.č. 507517
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí;
EN ISO 10893-7:2019; ISO 10893-7:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10893-7 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 5178 (05 1126)
kat.č. 507529
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů;
EN ISO 5178:2019; ISO 5178:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5178 (05 1126) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN ISO 13588 (05 1175)
kat.č. 507528
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array;
EN ISO 13588:2019; ISO 13588:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13588 (05 1175) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array; Vydání: Červen 2013

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610)
kat.č. 507530
Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
EN ISO 17677-1:2019; ISO 17677-1:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování; Vydání: Březen 2010

ČSN P CEN/TR 15378-4 (06 0402)
kat.č. 506988
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10;
CEN/TR 15378-4:2017; Platí od 2019-10-01

ČSN EN 437 (06 1001)
kat.č. 507534
Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů+);
EN 437:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 437+A1 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 13203-2 (06 1430)
kat.č. 507533
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie;
EN 13203-2:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13203-2 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 13203-5 (06 1430)
kat.č. 507532
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly;
EN 13203-5:2018; Platí od 2019-10-01

ČSN EN 16436-2 (06 1840)
kat.č. 507531
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 2: Sestavy;
EN 16436-2:2018; Platí od 2019-10-01

ČSN EN 12817 (07 8409)
kat.č. 507536
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně;
EN 12817:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12817 (07 8409) Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nejvýše 13 m3 ; Vydání: Září 2010

ČSN EN 12819 (07 8410)
kat.č. 507535
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 ;
EN 12819:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12819 (07 8410) Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 ; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN ISO 14414 (11 0001)
kat.č. 507537
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019);
EN ISO 14414:2019; ISO/ASME 14414:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14414 (11 0001) Energetické hodnocení systému čerpadla; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 13001-3-4 (27 0105)
kat.č. 507558
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Ložiska;
EN 13001-3-4:2018; Platí od 01.10.2014

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (33 2320)
kat.č. 504517
Výbušné atmosféry – Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry;
CLC IEC/TS 60079-39:2019; IEC TS 60079-39:2015; Platí od 2019-10-01

ČSN EN ISO 6974-3 (38 5506)
kat.č. 507611
Zemní plyn – Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie – Část 3: Přesnost a vychýlení;
EN ISO 6974-3:2018; ISO 6974-3:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6974-3 (38 5506) Zemní plyn – Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie – Část 3: Stanovení vodíku, helia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků do C8 za použití dvou kolon s náplní; Vyhlášena: Duben 2002

ČSN EN ISO 15112 (38 6102)
kat.č. 507612
Zemní plyn – Stanovení množství energie;
EN ISO 15112:2018; ISO 15112:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15112 (38 6102) Zemní plyn – Stanovení množství energie; Vyhlášena: Září 2014

ČSN EN 12259-9 (38 9210)
kat.č. 507742
Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 9: Zaplavovací ventilové stanice;
EN 12259-9:2019; Platí od 2019-10-01

ČSN EN ISO 16812 (45 0033)
kat.č. 507622
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Svazkové výměníky tepla;
EN ISO 16812:2019; ISO 16812:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 16812 (45 0033) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Svazkové výměníky tepla; Vyhlášena: Srpen 2007

ČSN EN ISO 20815 (45 0041)
kat.č. 507619
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Řízení spolehlivosti a zajištění těžby;
EN ISO 20815:2018; ISO 20815:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 20815 (45 0041) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Řízení spolehlivosti a zajištění těžby; Vyhlášena: Srpen 2010

ČSN EN ISO 19277 (45 0046)
kat.č. 507621
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací;
EN ISO 19277:2018; ISO 19277:2018; Platí od 2019-10-01

ČSN EN ISO 11961 (45 1392)
kat.č. 507618
Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové vrtné potrubí;
EN ISO 11961:2018; ISO 11961:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11961 (45 1392) Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové vrtné potrubí; Vyhlášena: Květen 2009

ČSN EN ISO 17782 (45 3001)
kat.č. 507620
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů;
EN ISO 17782:2018; ISO 17782:2018; Platí od 2019-10-01

ČSN EN ISO 21012 (69 7234)
kat.č. 507646
Kryogenické nádoby – Hadice;
EN ISO 21012:2018; ISO 21012:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12434 (69 7234) Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice; Vydání: Srpen 2001

ČSN EN 13216-1 ed. 2 (73 4210)
kat.č. 507905
Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody;
EN 13216-1:2019; Platí od 2019-10-01 S účinností od 2021-01-31 se zrušuje ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody; Vydání: Červen 2005

ČSN EN ISO 41001 (76 2104)
kat.č. 507435
Facility management – Systémy řízení – Požadavky s návodem k užívání;
EN ISO 41001:2018; ISO 41001:2018; Platí od 2019-10-01

Související články