Změna ve vedení společnosti ŠKODA JS, a. s.

Představenstvo společnosti ŠKODA JS a.s. jmenovalo generálním ředitelem společnosti ing. Františka Krčka, který dosud zastával funkci člena představenstva a ředitele Divize Servis JE. František Krček se současně stává místopředsedou představenstva. Funkci předsedy představenstva bude vykonávat Anton Razdorskii, který byl dosud místopředsedou představenstva.

František Krček (48) absolvoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor Tepelné a jaderné energetické stroje a zařízení. Po ukončení studia nastoupil v roce 1996 do společnosti ČEZ na budovanou Jadernou elektrárnu Temelín. Kariéru zahájil v útvaru Správy zařízení primárního okruhu, kde se účastnil výstavby a spouštění elektrárny. Po jejím uvedení do provozu působil v útvaru Koordinace a řízení odstávek. V roce 2008, po vítězství ŠKODA JS a.s. v tendru na generálního dodavatele údržby zařízení primárního okruhu českých jaderných elektráren, začal pracovat v této společnosti na pozici site-managera v lokalitě elektrárny Temelín. V roce 2013 se stal ředitel divize Servis JE a v roce 2018 členem představenstva společnosti. František Krček je ženatý, má dvě děti.

„Funkce generálního ředitele se ujímám v okamžiku, kdy má společnost za sebou další úspěšný rok jak z pohledu dosažených ekonomických výsledků, tak z pohledu realizovaných projektů,“ uvádí F. Krček.“ Nadále pokračujeme ve strategii poskytování služeb ve všech třech hlavních oblastech podnikání naší společnosti, tzn. Inženýring – Výroba – Servis.“  

„Zároveň je nutné uvést, že ŠKODA JS nyní stojí na křižovatce (a to platí i pro ostatní společnosti v ČR působící na poli jaderné energetiky), kdy se musí rozhodnout, jakým směrem se dál vydat,“ konstatuje. „Ideální scénář by bylo po ukončení výstavby JE Mochovce plynule přejít na realizaci projektů spojených s výstavbou nového jaderného zdroje v ČR. Takto by bylo možné udržet stávající tým působící na JE Mochovce a využít jeho unikátní know-how získané při výstavbě v současných podmínkách legislativy, techniky apod. Pokud ovšem v roce 2020 nepadne jasné a konečné rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje v ČR, hrozí riziko přerušení kontinuity a s tím spojené obtíže a rizika vyplývající z odchodu současných špičkových odborníků mimo obor.“

Dosavadní generální ředitel V. Poklop již dříve požádal o uvolnění z funkce. Dozorčí rada i představenstvo společnosti vysoce ocenily jeho práci a vyjádřily mu své poděkování.

Foto: ŠKODA JS a.s.

Související články