Připravované odborné akce vzdělávacího programu AKADEMIE APTI pro rok 2020

Vážení uživatelé portálu technicka-zarizeni.cz, vážení účastníci našich odborných akcí,

Dovoluji si Vám poděkovat za přízeň a hojnou účast na odborných akcích v roce 2019. Nejprve bych rád zhodnotil účast na odborných akcích.

Radost také máme z rostoucí popularity portálu technicka-zarizeni.cz, který v roce 2019 zejména v druhém pololetí vykázal více jak dvojnásobnou návštěvnost. Měsíčně jej teď čte tedy zhruba 10 000 odborníků, čím se řadí k opravdu silným projektům v tak úzce specializovaném oboru, kterým vyhrazená technická zařízení jsou. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli spustit nabídku reklamních služeb, včetně možnosti publikování firemní public relations. Pokud máte o inzerci zájem, bližší informace naleznete na tomto odkazu https://www.technicka-zarizeni.cz/o-nas/reklamni-sluzby/ .

Co pro Vás chystáme v prvním pololetí roku 2020? Konec ledna jsme věnovali dvoudennímu Setkání revizních techniků, které proběhne v Kutné Hoře. Pro revizní techniky, kterým končí oprávnění, nebo nové zájemce o tuto odpovědnou činnost je pak připraven dvoudenní kurz v polovině února. Další odborná akce která bude následovat je odborná konference věnovaná problematice potrubí. V březnu pak připravujeme na základě požadavků odborné veřejnosti odborný kurz k problematice PED, kde doposud panuje řada omylů a nejasností. Pomyslnou třešničkou na dortu bude 20. ročník odborného fóra TLAK 2020.

V přípravě jsou také odborné semináře zaměřené na problematiku strojních zařízení, oblast obnovy vodohospodářské infrastruktury, nových povinností při nakládání s čistírenskými kaly a v neposlední řadě také semináře pro odpovědné osoby zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařských služeb.

Odborné akce v I. pololetí 2020

Celostátní setkání revizních techniků
28.-29. ledna 2020
Wellness & Congress Hotel U Kata, Kutná Hora

Přípravný kurz revizního technika tlakových nádob stabilních ke zkouškám
12.-13. února 2020
Hotel Krystal, Praha

Potrubí 2020
25.-.26. února 2020
Hotel Energie, Praha

PED 2020
10. března 2020
Hotel Krystal, Praha

Protivýbuchová prevence v průmyslové praxi
10. března 2020
Školící centrum VVUÚ, a.s.

TLAK 2020
21.-22. dubna 2020
Hotel Energie, Praha


Související články