Organizační pokyny

Legislativní požadavky na strojní zařízení
SMĚRNICE 2006/42 ES
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb.

9. dubna 2019
Praha

Místo konání:

Hotel Krystal
José Martího 2/407
162 00  Praha 6 – Veleslavín

Poloha GPS:

50°05’37.8″ N 14°20’27.9″ E

Doprava:

Metro: trasa A, stanice Nádraží Veleslavín.
Tramvajové linky č.: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 26, stanice Nad Džbánem, hotel je vzdálen cca 5 minut chůze

Parkování:

Parkovat lze před hotelem (fialová zóna), lze využít také hotelové garáže (200 Kč/den) a hotelové parkoviště.

Ubytování:

Účastníci akce mohou využít služeb hotelu KRYSTAL, který nabízí jedno a dvoulůžkové pokoje kategorie SUPERIOR.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné 3.993 Kč včetně 21% DPH
(základ 3.300 Kč + DPH 21% 693 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, oběd, elektronickou publikaci a občerstvení.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Organizace akce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou k dispozici na:
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/

Lektor:

Ing. Zbyněk Jančík

Lektor v oblasti evropských směrnic – bezpečnost výrobků (CE),
revizní technik zdvihacích zařízení a, b, c, f,
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik,
koordinátor BOZP,
odborný technik motorových vozíků,
lektor stavební mechanizace a motorových vozíků.

Odborní partneři:

Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.
Technická inspekce České republiky
ČVUT v Praze
VUT v Brně

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:


Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky:

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů