TLAK 2024, 24. ročník odborného fóra – I. informace

Odborné fórum TLAK 2024 se ve svém 24. ročníku tradičně zaměří opět na odbornou diskusi a sdílení informací týkajících se veškerých technických aspektů souvisejících s provozem vyhrazených technických tlakových zařízení používaných v průmyslu, energetice, potravinářství, zdravotnictví a dalších oblastech, kde je potřeba udržovat tlak média v systému.

24. odborné fórum TLAK 2024 se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely.

Diskutovány budou nejen otázky bezpečnostních opatření, která jsou pro provoz vyhrazených tlakových zařízení nezbytně nutná, ale i nové materiály a technologie a aplikace v průmyslu a jiných odvětvích. Jedním z hlavních témat jsou také nedávno zavedené prováděcí předpisy zákona č. 250/2021 Sb., které výrazně zpřísnily podmínky pro provoz vyhrazených technických tlakových zařízení, nové postupy pro inspekci, údržbu a opravy těchto zařízení.

EA Congress Hotel Aldis****

Pro konání letošního ročníku akce TLAK byl vybrán zbrusu nový EA Congress Hotel Aldis****, který jak pevně věříme, poskytne opravdu velmi příjemné a důstojné prostředí. Dá se tedy říci, že se TLAK 2024 vrátí na tradiční místo, do Hradce Králové, ale kvalita poskytovaných služeb poskočí na zcela novou úroveň, jakou si tato největší akce v oboru technických zařízení bezesporu zaslouží.

15.-16. října 2024

Hradec Králové

Odborné fórum TLAK bude opět skvělou příležitostí pro odborníky v oblasti tlakových zařízení ke sdílení zkušeností, poznatků a navazování nových profesních i obchodních vztahů

Kongresový sál s denním světlem

Hotelové lobby a předsálí pak poskytne dostatečný prostor pro tradiční doprovodnou výstavu výrobků a služeb, kam se pohodlně umístí více jak dvacet vystavujících firem.

Hotelové lobby

Hlavní programová témata TLAK 2024

 • a NV č. 192/2022 Sb.
 • Poznatky z hlášených nehod a havárií
 • Aktuální stav legislativy pro vyhrazená technická tlaková zařízení – výklady k zákonu č. 250/2021 Sb.
 • Činnost státního odborného dozoru a pověřené organizace
 • Problematika vedení průvodní a provozní dokumentace vyhrazených tlakových zařízení
 • Praktické poznatky v oblasti výkonu státní správy a dozoru nad bezpečností provozu vyhrazených tlakových zařízení
 • Vydaná stanoviska TIČR
 • Revizní činnost na vyhrazených tlakových zařízeních – poznatky z praxe, digitalizace, nové NDT technologie, autonomní prostředky inspekce a robotizace inspekcí
 • Defektoskopie, koroze, pevnost, únava a úbytek materiálů tlakových nádob
 • Materiály pro tlakové nádoby, příruby, bezpečnostní výstroj, svařování
 • Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení, moderní prvky bezpečnostní výstroje, revize, servis a dokumentace

Účastníci předchozích ročníků odborného fóra TLAK zahrnují široké spektrum odborníků v oblasti tlakových zařízení, jako jsou inženýři, technici provozu, výrobci zařízení, ale také specialisté pro inspekci, údržbu a opravy tlakových zařízení.
Odborného fóra se také pravidelně účastní a prezentují své poznatky inspektoři orgánů státního odborného dozoru inspekce práce a organizace pověřené výkonem činností nad bezpečností provozu vyhrazených technických zařízení. Diskuse by se tradičně zaměřuje na návrh, výrobu, instalaci, inspekci, údržbu a právní aspekty provozu těchto zařízení.

Hotelová restaurace

Předchozí ročník TLAK 2023 v číslech

Účastníci v sále:197
Účastníci on-line streamu:63
Lektoři a přednášející:22
Vystavovatelé:15

Skladba účastníků TLAK 2023

Energetika a teplárenství:35 %
Průmysl:51 %
Firmy do 15ti zaměstnanců a OSVČ:11 %
Zaměstnanci státní správy (organizace podřízené MPSV, MV a MPO):2 %
Zaměstnanci středních a vysokých škol:1 %


K akci bude tradičně vydán sborník referátů v elektronické i tištěné verzi s dalšími doprovodnými materiály.

Do programu konference jsou zařazeny také diskuzní bloky, které budou vyhrazeny pro dotazy.
Otázky jednotlivým lektorům bude možné klást kdykoliv v průběhu semináře prostřednictvím aplikace Sli.do.

Účast na odborném fóru je možné vykazovat jako odborné školení zaměstnanců a účastníci obdrží certifikát o absolvování.
Akce je také zařazena do programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a AKADEMIE APTI.

Dokumenty ke stažení

Pokud Vás akce TLAK 2024 zaujala, stáhněte si informační dokumenty a formuláře. Jejich nabídka se bude postupně rozrůstat na oficiální stránce akce.

I. informace

Úvodní informační brožurka se základními informacemi o akci ve formátu interaktivního PDF. Obsahuje hypertextové odkazy a prolinky na stránky akce TLAK 2024.

Call for papers

Přihláška odborné přednášky. Pokud máte zájem o vystoupení v rámci odborného programu 24. odborného fóra TLAK, vyplňte tento formulář a zašlete jej na sekretariát akce. Kontaktní údaje jsou uvedeny na formuláři.

Objednávka reklamních služeb

Odborné fórum TLAK je také skvělou příležitostí pro navázání obchodních kontaktů. Pro přihlášku komerční prezentace využijte objednávku reklmních služeb.

Související články