Program semináře

08,00 Registrace

09,00 Odborný program

Úvod do rizika provozu tlakových zařízení
Odpovědnost za škodu způsobenou odbornou činností při technických činnostech
(projektování, instalace, revizní činnosti, poradenství) ve smyslu platných právních předpisů
Smluvní vztahy, odpovědnost za škody, náhrada škody, …
Základní pojmy

Informace k připravované legislativě – zákon o provozu vyhrazených technických zařízení, vč podřazených právních předpisů

11,30 Coffee break

Požadavky na kvalifikaci revizního technika a projektovou dokumentaci – současné a připravované změny
(oprávnění, osvědčení, odborná způsobilost k výkonu činností kontrol, revizí a zkoušek, rozsah zařízení podléhajících revizím, apod.).

Diskuze nad aktuálními technicko-provozními problémy

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Seminář je organizován formou moderované diskuze na aktuální témata ze zajišťování provozu TZ.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů