Program semináře

08,00 Registrace

09,00 Odborný program

Informace o stavu přípravy Zákona o provozovaném technickém zařízení a prováděcím Nařízení vlády pro tlaková zařízení

Nové metody měření a zjišťování veličin u tlakových zařízení

TIČR – nové požadavky pro zkoušky revizních techniků TZ

Jak postupovat při kontrolách OIP, práva a povinnosti kontrolního a kontrolovaného subjektu

Odpovědnost jednotlivých subjektů –výrobce, dodavatel, revizní technik, provozovatel

Zkušenosti z provozu, revizí a kontrol tlakových zařízení

Požadavky evropských norem na kvalifikaci odborných pracovníků v oboru tlakových zařízení

Zpracování dokumentace pro výrobce dle PED a analýza rizik

EU prohlášení o shodě, analýza rizik, štítkování a značení nádoby

GDPR – co vyplývá pro revizní techniky a provozovatele z tohoto nařízení EU

Komentář k novým normám v technické normalizaci v oblasti svářečů, revizních techniků, ndt pracovníků a PED výrobků

Informace o novinkách v registr právních předpisů pro technická zařízení – on line

Informace o novince na portálu www.technicka-zarizeni.cz – přehled norem pro tlaková zařízení – on line

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů