TLAK 2019

19. ročník mezinárodního odborného fóra
19. – 21. února 2019
Hotel Krystal, Praha

Aktuality
Odborný program

Společenský program
Organizační pokyny

Přihláška on-line
Call for papers
Firemní prezentace na odborném fóru

Hlavní partneři:

Odborní partneři:

Mediální partneři:

Záštita:

Vážení přátelé,
odborníci v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
účastníci předchozích ročníků odborného fóra TLAK,

dovoluji si Vás pozvat na v pořadí již 19. odborné fórum výrobců, provozovatelů energetických a tlakových zařízení, které proběhne ve dnech 19. až 21. února 2019 v prostorách pražského Hotelu Krystal.

Vracíme tak tuto největší akci v oboru do míst, kde odborné fórum TLAK řadu let velmi úspěšně probíhalo. Ke změně místa jsme přistoupili vzhledem ke skutečnosti, že hotel Černigov v Hradci Králové projde v nejbližší době plánovanou generální přestavbou.

Naopak Hotel Krystal již modernizací prošel a v současnosti nabízí dostatečnou kapacitu nově zrekonstruovaných pokojů za příznivé ceny. Také došlo ke zlepšení kvality stravovacích služeb, takže Vám můžeme nabídnout například výběr obědových menu ze čtyř jídel bez nutnosti navyšování ceny vložného.

Dostavbou dalších stanic Metra trasy A, se výrazně zlepšila dopravní dostupnost hotelu Krystal, který se tak dostal do docházkové vzdálenosti ze stanice Nádraží Veleslavín. Příznivou okolností pro motoristy je fakt, že v okolí hotelu lze zaparkovat mimo „modré zóny”.

Co se odborného programu týče, prohlubujeme úspěšnou spolupráci s TIČR, ČVUT v Praze a Českou hutnickou společností. Nově se odbornými partnery stane VUT Brno a Centrum pro povrchovou úpravu. Toto silné partnerství nám umožňuje sestavit program ze skutečných špiček v oboru. Program bude sestaven ve spolupráci s těmito ústavy a organizacemi tak, aby v maximální možné míře skloubil teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

Sledujeme také vývoj mezirezortního připomínkového řízení zákona o bezpečném provozování vyhrazených technických zařízení včetně podřízených předpisů, na který obor čeká již bezmála deset let a komentář k němu zařadíme do programu.

Pro účastníky, kteří využijí možnost včasného přihlášení, tzv. „Early Birds” máme připravenu slevu 10% z ceny plného vložného. Nezapomínáme ani na držitele APTICARD, kteří mohou čerpat na akci bonusový program.

Věřím, že 19. odborné fórum TLAK 2019 bude pro Vás přínosem
a těším se na shledání.

 

S pozdravem

Jan Lhotský
jednatel

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů