Přihláškový formulář pro držitele APTICARD

Jsem držitel APTICARD.

 

Zde vyplňte číslo své APTICARD:

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů