TZ 2019

III. odborné fórum bezpečnosti práce a bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení

12.-13. listopadu 2019
Hotel Sport
Kralupy nad Vltavou

Dvoudenní vzdělávací akce pro:

 • revizní techniky a odborně způsobilé osoby
 • projektanty a konstruktéry
 • výrobce a dodavatele v oblasti VTZ
 • odpovědné osoby v oblasti facility managementu
 • servisní a montážní pracovníky
 • odpovědné zaměstnance energetických a průmyslových firem
 • zaměstnance státní a veřejné správy a
  orgánů státního dozoru
 • a mnohé další …

Do připravovaného odborného programu plánujeme zařadit zejména témata zaměřená na:

 • Prezentaci nových postupů a metod NDT
 • Zkušenosti z provozu a revizí VTZ
 • Diagnostiku a ochranu zařízení před hrozícími poruchami
 • Tepelné namáhání potrubních sítí
 • Rizika při výkonu jednotlivých činností při zajištění provozu
 • Novinky v pracovnělékařských službách
 • Výsledky šetření OIP
 • Vysokotlaké plynovody a regulační stanice
 • NOZ a pojištění rizik
 • Legislativa, normy, předpisy