Vyhlášky, které budou zrušeny a nahrazeny Nařízeními vlády

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a  podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Vyhláška č. 97/1982 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou…

Více zde >>>