TIČR upravuje v souvislosti s přípravou na novou legislativu předmět činnosti

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. bude docházet v činnosti TIČR k celé řadě změn, které si vyžádají odpovídající přípravu, nároky na finanční a lidské zdroje. Aby Technická inspekce České republiky úspěšně dostála náročným požadavkům nové legislativy a ušetřila kapacitu lidských zdrojů, přijala na základě analýzy opatření a ukončila jinou činnost povolenou zřizovatelem, včetně činnosti ČIA akreditované osoby k 31.12.2021. Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými…

Více zde >>>