BTK Praha s.r.o.

TEPELNÉ A ENERGETICKÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Nabízíme provádění následujících činností:

 • Licencovaný prodej a rozvod tepelné energie pro vytápění a technologii
 • Koncesovanou výrobu a dodávku tepelné energie pro topení, VZT a TUV
 • Obsluhu a provoz parních a teplovodních nízkotlakých plynových kotelen
 • Obsluhu a provoz předávacích stanic parních a horko-teplovodních
 • Revizní činnost vyhrazených technických zařízení tlakových v rozsahu tlakové nádoby NA, NB, PK1 a HK2 dle vyhl.č. 18/1979 Sb.
 • Revizní činnost vyhrazených technických zařízení plynových v rozsahu A,B,C,D,E,F,G dle vyhl.č. 21/1979 Sb. a vyhl.č. 85/1985 Sb.
 • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle § 16 vyhl.č. 91/1993 Sb. a NV č.101/2005 Sb.
 • Provádění autorizovaných měření emisí kotlů  dle zák. č. 201/2012 Sb.
 • Zpracování Místních provozních řádů a směrnic dle NV č. 378/2001 Sb.
 • Montáž vodoměrů a měřičů tepla dle zák. č. 505/1990 Sb.
 • Proškolování a přípravu revizních techniků a montážních pracovníků tlakových a plynových vyhrazených zařízení pro přezkoušení na TIČRu dle zák. č. 174/1968 Sb.
 • Proškolování a přezkušování  obsluh tlakových zařízení dle ČSN 69 0012
 • Proškolování a přezkušování  obsluh plynových zařízení a to i v rámci seznámení do 50 kW a nad 50 kW dle vyhl.č. 21/1979 Sb.
 • Proškolení a přezkoušení  topičů nízkotlakých kotlů dle vyhl.č. 91/93 Sb.
 • Kalibraci a montáž detektorů plynu AUGUSTA a J.T.O. včetně dodávky
 • Montáže a dodávky čerpadel a zařízení, nádob Meibes, Flamco a Reflex
 • Ostatní práce související s provozem kotelen a vyhrazeného zařízení

Kontaktní informace:
BTK Praha s.r.o.
Za sídlištěm 2145/11
143 00 Praha – Komořany

tel.: 602 370 237
email: info@btkpraha.cz
www.btkpraha.cz