Dotazník spokojenosti s akcí TLAK 2022

Vážení přátelé,

děkujeme vám za účast na konferenci TLAK 2022!

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky organizační části odborného fóra.
Dotazník je zcela anonymní, nicméně pokud máte zájem, můžete zde vyplnit vaše jméno a e-mail. Takto vyplněné formuláře budou zařazeny do slosování o pět lahví prémiových rumů z výběru organizátora, společnosti Medim, spol. s r.o.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete ke zlepšení kvality dalšího ročníku konference TLAK 2023.

Tato položka je nepovinná. Pokud ale svoje jméno uvedete, budete zařazen/a do slosování o pět lahví prémiových rumů z výběru společnosti Medim, spol. s r.o.
Tato položka je nepovinná. Svoji e-mailovou adresu však určitě uveďte, pokud chcete být zařazen/a do slosování.
Nepovinné
Uvítali byste na společenském večeru (živou) hudbu? Popř. jakou formou (tlumená hudba v pozadí, možnost tance, apod.)?
Vybraná hodnota: 0
Hodnoťte posuvníkem v rozmezí 0 až 10 bodů. 0 – nedostatečná, 10 – výborná
Vybraná hodnota: 0
Hodnoťte posuvníkem v rozmezí 0 až 10 bodů. 0 – nedostatečná, 10 – výborná
Vybraná hodnota: 0
Hodnoťte posuvníkem v rozmezí 0 až 10 bodů. 0 – nedostatečný, 10 – výborný
Vybraná hodnota: 0
Hodnoťte posuvníkem v rozmez 0 až 10 bodů. 0 – určitě nedoporučím, 10 – rozhodně doporučím
Můžete navrhnout způsob, jakým bychom mohli zlepšit konferenci na příští rok a co naopak ponechat ve stávající podobě? Aneb kniha přání a stížností. Stačí stručné odpovědi (v bodech) – co ponechat nebo co naopak udělat jinak