Zákon č. 406/2000 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona: č. 359/2003 Sb.
č. 694/2004 Sb.
č. 180/2005 Sb.
č. 177/2006 Sb.
č. 186/2006 Sb.
č. 214/2006 Sb.
č. 574/2006 Sb.
č. 393/2007 Sb.
č. 61/2008 Sb.
č. 124/2008 Sb.
č. 223/2009 Sb.
č. 299/2011 Sb.
č. 53/2012 Sb.
č. 165/2012 Sb.
č. 318/2012 Sb.
č. 319/2012 Sb.
č. 310/2013 Sb.
č. 103/2015 Sb.
č. 131/2015 Sb.
č. 183/2017 Sb.
č. 225/2017 Sb.

Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platnosti

 • Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb.,
 • Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci,
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu,
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb.,
 • Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie,
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny
  a tepelné energie,
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.,
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.,
 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění vyhlášky č. 234/2015 Sb.,
 • Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
 • Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
 • Vyhláška č. 191/2015 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení.

Prováděcí právní předpisy zrušené: 

 • Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce – zrušeno nařízením vlády č. 232/2015 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb. – zrušena vyhláškou č. 349/2010 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody
  a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – zrušena vyhláškou č. 194/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie – zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla – zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. – zrušena vyhláškou č. 480/2012 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné – zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou č. 442/2004 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách – zrušena vyhláškou č. 148/2007 Sb.,
 • Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou č. 337/2011 Sb.,
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov – zrušena vyhláškou č. 78/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů – zrušena vyhláškou č. 194/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů – zrušena vyhláškou č. 193/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny
  a tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 441/2012 Sb.,
 • Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje
  a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení – zrušena vyhláškou č. 191/2015 Sb.,