Organizační pokyny

Místo konání:

Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly
Studentská 519 (vstup do budovy z ulice Hradecká), Pardubice

GPS: 50.0494106N, 15.7663817E

Parkování:

Pro parkování je možné využít parkoviště a komunikace v okolí univerzity.

Dopravní spojení:

Pardubice hl. nádraží, linky MHD č. 17, 3, 33, stanice Hradecká. Zastávka se nachází cca 50 m od vchodu do budovy.

Vložné 1.550,00 Kč včetně 21% DPH

(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, elektronickou publikaci a občerstvení.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, Líbeznice
vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2,
č.ú.:19-2226570267/0100,
variabilní symbol 31810,
konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději
2u registrace.

Informace, přihlášky, platby:


Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382,
Líbeznice, 250 65

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Svou účastí na akci vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Uzávěrka přihlášek: 17. 9. 2018.