Program semináře

09,00 Registrace

10,00 Odborný program

Ing. Ladislav Jirousek
Oblastní inspektorát práce  pro Královéhradecký a Pardubický kraj Osoby odpovědné za provoz VTZ
Šetřené úrazy, nehody, havárie  a výsledky kontrol v regionu

Ing. Lukáš Turza
ČVUT v Praze, fakulta strojní
LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Zkušenosti z aplikace nových předpisů  v oblasti tlakových zařízení Právní předpisy a normy v oblasti  vyhrazených technických zařízení

Občerstvení

Ing. Roman Řezáč
Garant tlakových zařízení
Technická inspekce ČR
Aktuální stav v oboru TZ – poznatky z praxe
Aktualizace požadavků na kvalifikaci RT TZ
Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Stanislav Voral
jednatel GAS-HUTIRA Skuteč s.r.o.
Regulační stanice – časté chyby při uvádění  do provozu

Jan Lhotský
jednatel Medim, spol. s r.o.
Dopady směrnice GDPR na činnost revizních techniků
v oblasti VTZ

Diskuse

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.