Přihláška on-line

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Závazně objednávám:

Vložné

Potvrzuji, že jsem
dne
uhradil vložné z účtu č.:
vedeného u:
na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 31808, konstantní symbol 0308.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o. a seznámil jsem se se zásadami ochrany osobních údajů Medim, spol. s r.o.


Přihlásit se můžete také vyplněním přihláškového formuláře ve formátu interaktivního PDF, který si můžete stáhnout zde: