Organizační pokyny

Legislativní požadavky na strojní zařízení
SMĚRNICE 2006/42 ES
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb.

17. září 2019
Olomouc

Místo konání:

Střední škola polytechnická
Rooseweltova 79
Olomouc

Poloha GPS:

49.5798622°N, 17.2601247°E

Doprava:

Olomouc Hl. nádraží, autobusová linka 26, stanice Velkomoravská, nebo linka 14, stanice Trnkova.

Parkování:

Parkovat lze zdarma na vyhrazených místech v areálu střední školy.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné 3.993 Kč včetně 21% DPH
(základ 3.300 Kč + DPH 21% 693 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, oběd, elektronickou publikaci a občerstvení.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Organizace akce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou k dispozici na:
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/

Lektor:

Ing. Zbyněk Jančík

Lektor v oblasti evropských směrnic – bezpečnost výrobků (CE),
revizní technik zdvihacích zařízení a, b, c, f,
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik,
koordinátor BOZP,
odborný technik motorových vozíků,
lektor stavební mechanizace a motorových vozíků.

Odborní partneři:

Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.
Technická inspekce České republiky
ČVUT v Praze
VUT v Brně

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:


Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky:

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Přihláškový formulář ke stažení:

Přihláškový formulář je ve formátu interaktivního pdf, který lze vyplnit a odeslat bez nutnosti tisku a scanu.
Dokument lze stáhnout kliknutím na obrázek.