Program semináře MACHINERY 2023

Nové legislativní požadavky na strojní zařízení

Úterý

24. října 2023

08,00 Registrace, ranní káva

09,00 Odborný program
I. blok přednášek
Základní definice pojmů – výrobce, výrobek, stroj
Legislativa 
Směrnice 
Technické normy
Posuzování rizik strojního zařízení – analýza rizik

10,30 Coffee break

II. blok přednášek
Nosná konstrukce stroje
Elektrická instalace a řídící systém
Technická a provozní dokumentace
Návod k používání – obsah

12,30 Coffee break

III. blok přednášek
Bezpečnostní tabulky a značení ES
PSH / Prohlášení o zabudování – co a kdy
Úpravy a opravy provozovaných strojů a zařízení

13,30 Diskuse nad praktickými příklady

14,00 Ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.