Program semináře

Legislativní požadavky na strojní zařízení
SMĚRNICE 2006/42 ES
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb.

Úterý

17. května 2022

09,00 Registrace, ranní káva

09,30 Odborný program
I. blok přednášek
Základní definice pojmů  – výrobce, výrobek, stroj
Legislativa 
Směrnice 
Technické normy
Posuzování rizik strojního zařízení  – analýza rizik

11,30 Coffee break

II. blok přednášek
Nosná konstrukce stroje
Elektrická instalace a řídící systém
Technická a provozní dokumentace
Návod k používání – obsah

13,30 Oběd

III. blok přednášek
Bezpečnostní tabulky a značení ES
PSH / Prohlášení o zabudování – co a kdy
Úpravy a opravy provozovaných strojů a zařízení

15,00 Diskuse nad praktickými příklady

16,00 Předpokládané ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.