Organizační pokyny

Místo konání:

Dům techniky
Veleslavínova 3108/14,
Ústí nad Labem

GPS souřadnice:

50°39’57.7″N 14°02’26.3″E

Parkování:

K parkování lze využít parkoviště u Domu techniky a komunikace v okolí.

Dopravní spojení:

Dům techniky se nachází cca 400 m od zastávky MHD Hilarova (trolejbusové linky č. 43, 51, 53, 55, , autobusy č. 2, 7, 15, 23, 453, 454) nebo cca 450 m od zastávky Stříbrnické nivy (trolejbusové linky č. 43, 52, 53, 54).

Vložné 1.550,00 Kč včetně 21% DPH

(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, elektronickou publikaci a občerstvení.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, Líbeznice
vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2,
č.ú.: 19-2226570267/0100,
variabilní symbol 191119,
konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude zaslán účastníkům elektronicky, nebo předán u registrace.

Informace, přihlášky, platby:


Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382,
Líbeznice, 250 65

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Svou účastí na akci vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Účastník akce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace akce. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společnosti Medim, spol. s r.o. jsou umístěny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2019.