Program

Úvod
 • Význam a uplatnění tlakových zařízení v praxi
 • Bezpečnostní a hospodářské následky poruch a havárií tlakových zařízení
Základní požadavky na integrální kvalitu tlakových zařízení
 • Legislativa ČR o bezpečnosti tlakových zařízení coby VTZ, vyšetřování úrazů, poruch a havárií TZ
 • Integrální kvalita tlakových zařízení. Vztah bezpečnosti a provozní spolehlivosti                              
Názvosloví v oblasti spolehlivosti, poruch, havárií a procesů způsobujících opotřebení podle platných norem a předpisů
Vstupní, výchozí výrobní defekty a degradace materiálů a konstrukčních částí tlakových zařízení
Procesy poškození a degradace materiálů a komponentů v provozu TZ
 • Druhy procesů poškozování a degradací všeobecně
 • Procesy poškozování a degradací tlakových častí kotlů
 • Procesy poškozování a degradací tlakových nádob
 • Praktické příklady poruch a havárií TZ
 • Procesy poškozování a degradací v provozu tlakových zařízení
Poruchy a havárie tlakových zařízení v teplárenství a energetici (kotle a TN)
Nehody, poruchy a havárie tlakových zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu
Rizika v provozu potrubních systémů
Evidence a analýzy spolehlivosti, poruch a havárií TZ a prevence poruch.
Evidence a vyhodnocování spolehlivosti zdrojů výroby elektrické energie
Posuzování technického stavu, bezpečnosti a životnosti TZ
 • Právní předpisy a normy o posuzování bezpečnosti a spolehlivosti TZ. ČSN EN, ČSN  EN ISO o řízení rizik a analýze spolehlivosti
 • Moderní metody a systémy posuzování stavu, bezpečnosti a životnosti TZ
 • Metody založené na analýze rizik, Risk based inspection and maintenance – základní informace a postupy
Lektoři:

Ing. Ján Kudlovský
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Lukáš Turza

Změna programu a přednášejících vyhrazena.