Lektor

Ing. Václav Pekař, CSc.
soudní znalec
expert na pevnostní výpočty potrubí,
návrhy a projekci potrubí
člen vědecké rady APTI
Vysoké Mýto

V roce 1978 ukončil studium na fakultě strojní VŠD Žilina, poté absolvoval postgraduální kurz na katedře pružnosti a pevnosti strojní fakulty ČVUT Praha.

Externí aspiranturu ukončil v roce 1993 na Stavební fakultě VUT katedra ocelových konstrukcí a mostů.

Ve své praxi pracoval jako konstruktér, materiálový specialista a posléze výpočtář zpočátku ocelových konstrukcí a zdvihadel a posléze jako výpočtář potrubí.

V současné době pracuje jako nezávislý konzultant a soudní znalec.