Program konference Nízkotlaké kotelny 2021

08,00 Registrace účastníků, ranní káva

09,00 Zahájení konference

09,30 I. blok přednášek

Provoz nízkotlakých kotelen – zkušenosti z praxe

Aktuální legislativa

Ekonomika provozu

11,00 Coffee break

11,30 II. blok přednášek

Nejčastější závady při revizích NTL

Spalinové cesty

Šetřené havárie a mimořádné události z pohledu OIP

13,00 Oběd

14,00 III. blok přednášek

Zkušenosti výrobce při projektování, výstavby a provozování kaskádových kotelen

Moderní způsoby měření a rozúčtování tepla

Systémy řízení a dálkové správy NTL kotelny

15,30 Kulatý stůl – moderovaná diskuze

16,30 Předpokládané ukončení konference