Program konference Nízkotlaké kotelny 2021

08,00 Registrace účastníků, ranní káva

09,00 Zahájení konference

09,30 I. blok přednášek

Aktuální legislativa
Jan Lhotský, MBA, předseda pracovní skupiny pro informatiku a vzdělávání APTI z.s.

Princip nízkotlaké kotelny a její vybavení
Ing. Miroslav Brotánek, BTK Praha

Závady kotelen šetřené havárie a mimořádné události z pohledu OIP
Nejčastější závady při revizích NTL
Ing. Olga Vaňková, OIP pro hl. m. Prahu

11,00 Coffee break

11,30 II. blok přednášek

Spalinové cesty a vliv kondenzačních kotlů
Ing. Valtr Sodomka, APOKS

Zkušenosti výrobce při projektování, výstavbě a provozování kaskádových kotelen
Kondenzační kotle 260 až 600 kW
zástupce společnosti Thermea

13,00 Oběd

14,00 III. blok přednášek

Provoz nízkotlakých kotelen – zkušenosti z praxe
Ekonomika provozu
Ing. Miroslav Brotánek, BTK Praha

15,30 Kulatý stůl – moderovaná diskuze

16,30 Předpokládané ukončení konference