Úvodní informace

V pořadí již 18. odborné fórum výrobců, provozovatelů energetických a tlakových zařízení TLAK 2018 proběhne ve dnech 20. až 22. února 2018 v prostorách Hotelu Černigov.Hlavní témata 18. odborného fóra TLAK 2018:
Legislativa, normy, předpisy
Inspekce, revize
Svařování
Koroze, korozivzdorné materiály, povrchové úpravy
Bezpečnostní a tlaková výstroj
Materiály tlakových nádob
Predikce údržby
Potrubí
Tlaková a energetická zařízení obecně

Pro koho je odborné fórum určeno:
– revizní techniky
– projektanty a konstruktéry
– výrobce a dodavatele v oblasti VTZ
– odpovědné osoby v oblasti facility managementu
– servisní a montážní pracovníky
– zaměstnance energetických a průmyslových firem
– zaměstnance státní a veřejné správy
– zaměstnance orgánů státního dozoru
– a mnohé další …

Co účastníci obdrží:
– osvědčení o absolvování školení
– sborník referátů
– CD ROM
– doprovodné materiály
– materiály prezentujících se firem

Odborná garance:
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.
Technická inspekce České republiky
ČVUT v Praze

Přípravný výbor TLAK 2018:
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., PhD.
Ing. Miroslav Brotánek
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Ing. Jan Kobielusz
doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc.
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT
a je hodnocena třemi kredity.

Účastnický poplatek – vložné:
Bonus za včasnou platbu

Každý účastník, který se přihlásí a provede platbu do 19. 1. 2018 má nárok na zvýhodněné vložné 5.900 Kč včetně DPH!

 

© Medim spol. s r.o. 2017 – všechna práva vyhrazena.