Organizační pokyny

Místo konání:
Ústav jazykové přípravy Univerzity Karlovy
Jiřího náměstí 1/l, Poděbrady (zámek)

GPS:
50°08’29.7″N 15°07’11.1″E

Parkování:
Pro parkování je možné využít parkoviště v okolí zámku. Poplatky za parkování se řídí dle tarifů Městského parkovacího systému Poděbrady.

Vložné: 1.550,00 Kč
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník přednášek na CD-ROM a občerstvení.

Informace, přihlášky, platby:
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065.
Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. Svou účastí vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději do 13. 5. 2019 na adresu: konference@medim.cz, nebo poštou na adresu:
Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice.

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře
na portálu www.technicka-zarizeni.cz.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 150519, konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději
u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

Přihláška a pozvánka ve formátu pdf ke stažení:

© Medim, spol. s r. o. – všechna práva vyhrazena.