Program semináře

Seminář organizujeme novou formou prezentace jednotlivých tematických okruhů.

Po krátkém úvodu bude následovat moderovaná diskuze, známá z našich tradičních velkých akcí pod termínem „kulatý stůl“.
Tedy formou „žádný dotaz nezůstane nezodpovězen“.

08,00 Registrace

09,00 Odborný program

Úvod do rizika provozu tlakových zařízení
Odpovědnost za škodu způsobenou odbornou činností při technických činnostech (projektování, instalace, revizní činnosti, poradenství) ve smyslu platných právních předpisů
Smluvní vztahy (objednávka – smlouva; jaké náležitosti mají tyto dokumenty mít), odpovědnost za škody, náhrada škody, …
Základní pojmy

Informace k aktuálním připravované legislativy – zákon o provozu vyhrazených technických zařízení, vč podřazených právních předpisů

Platná legislativa

11,30 Coffee break

Požadavky na kvalifikaci revizního technika a projektovou dokumentaci – současné a připravované změny
(oprávnění, osvědčení, odborná způsobilost k výkonu činností kontrol, revizí a zkoušek, rozsah zařízení podléhajících revizím, apod.).

Výklad k směrnicím PED, sestavám TZ, příslušenství TN, potrubí, bezpečnostní a tlakové výstroji, …

Diskuze nad aktuálními technicko-provozními problémy

15,00 Předpokládané ukončení semináře